Instituţii financiare nebancare


 • Legea nr.93 din 8.04.2009 privind instituţiile financiare nebancare
     (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259/21.04.2009)
  • Ordonanţă de urgenţă 42/2011 (Monitorul Oficial, Partea I 303/3.mai.2011) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
  • Lege 287/2011 (Monitorul Oficial, Partea I 894/16.dec.2011) privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare
  • Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
  • Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
  • OUG nr. 52/2016privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • Regulamentul BNR nr.20 din 13.10.2009 privind instituţiile financiare nebancare - versiune consolidată și actualizată
  • Regulamentul BNR nr.2/2010 pentru modificarea Regulamentului BNR nr.20/2009 privind instituțiile financiare nebancare
  • Regulamentul BNR nr.5/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr.20/2009 privind instituțiile financiare nebancare
  • Regulament BNR nr.8/2012 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
  • Regulament BNR nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
  • Regulament BNR nr.1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
  • Regulament BNR nr.1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
  • Regulament BNR nr.4/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
  • Regulament BNR nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
  • Regulamentul nr. 11/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României
  • Ordinul nr. 3/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • Regulamentul nr.4/2021 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, Titlul I, Capitolul I şi Capitolul IV.
     Formulare şi instrucţiuni de completare pentru IFN-uri se găsesc în secţiunea Raportări
 • Ordinul nr. 4/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor financiare nebancare în scopuri de monitorizare/supraveghere prudenţială;
 • Ordin BNR nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.570/10.08.2012)
  • Ordin BNR nr.3/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordin nr.4/2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
  • Ordin nr.8/2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
  • Ordin nr.6/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
  • Ordin nr.7/2017 privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr.6/2018 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr. 7/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr. 4/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr. 4/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr. 5/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României
  • Ordinul nr. 1/2023 privind completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
  • Ordinul nr. 6/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României;
  • Ordinul nr. 7/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României;
  • Ordinul nr. 1/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
 • Ordin nr.6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  • Ordin BNR nr.7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr.6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  • Ordinul nr. 3/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  • Ordinul nr. 5/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României
  • Ordinul nr. 9/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  • Ordinul nr. 1/2023 privind completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
  • Ordinul nr. 6/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României;
  • Ordinul nr. 7/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României;
  • Ordinul nr. 1/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

   NOTĂ: Ordinul nr. 6/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 09 ianuarie 2008 se aplică instituțiilor financiare nebancare până la data de 31 decembrie 2022, urmând ca începând cu data de 01.01.2023 acestor instituții să li se aplice Ordinul nr. 27/2010, republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 96 din 10 februarie 2020.

 • Ordinul nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare
  • Ordinul nr. 3/2020 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr.8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către instituțiile financiare nebancare;
 • Ordinul BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, versiunea republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 10 februarie 2020;
  • Ordinul nr. 3/2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit
  • Ordinul nr. 5/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României
  • Ordinul nr. 1/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit;
  • Ordinul nr. 1/2023 privind completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
  • Ordinul nr. 6/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României;
  • Ordinul nr. 7/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României;
  • Ordinul nr. 1/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;