Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 8 din 11.iun.2012
Monitorul Oficial, Partea I 408 19.iun.2012
Intrare în vigoare la 19.iun.2012
Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

    Având în vedere prevederile art. 31 alin. (5) lit. b) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Legii nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Articol unic. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   - La articolul 7 alineatul (1), punctul 8 va avea următorul cuprins:
    "8. expunere - orice sumă aferentă activelor evidenţiate în bilanţ sau elementelor din afara bilanţului instituţiei financiare nebancare care implică un risc efectiv sau potenţial pentru instituţia financiară nebancară1 şi care rezultă din tranzacţii încheiate cu o contrapartidă în realizarea activităţii de creditare desfăşurate conform obiectului de activitate, cum ar fi: acordare de credite (de consum, ipotecare, imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare etc.), leasing financiar, emiterea de garanţii, asumarea de angajamente de garantare şi asumarea de angajamente de finanţare şi alte forme de finanţare de natura creditului, inclusiv deţinerile de valori mobiliare.
    ___________
    1 În calculul expunerii vor fi cuprinse inclusiv, dar fără a se limita la acestea, şi următoarele sume: comisioanele percepute de creditor în contextul respectivei operaţiuni de creditare, TVA facturat şi, în măsura în care acestea nu sunt plătite direct de utilizator către terţi, primele datorate pentru asigurarea bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing şi comisioanele pentru servicii de înmatriculare."

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, 
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 11 iunie 2012.
    Nr. 8.