Legislaţie financiar-bancară


Statutul BNR

Instituţii de credit

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • Legea nr. 67/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 25 din 18 martie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din 23 martie 2009)
 • Legea nr. 270 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor financiare dintr-un conglomerat financiar
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
 • Legea nr. 231/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
 • Ordonanţa nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
 • Ordonanţa nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • Legea nr. 271/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • Legea nr. 272/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • Norme de implementare
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale la care statul este acţionar, cu modificările ulterioare
 • Ordinul nr. 7/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
 • Ordinul nr. 3/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
 • Ordinul nr. 1/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre
 • Ordinul nr. 10/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit
 • Regulamentul nr. 1/2019 privind includerea entităţilor în planul de redresare
 • Regulamentul nr. 6/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

Instituţii de plată

 • Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative
 • Regulamentul BNR nr.4/2019 instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi
 • Regulamentul BNR nr.5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit
 • Ordinul BNR nr.4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit

Instituţii financiare nebancare

 • Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare
 • Regulament nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările ulterioare
 • Regulamentul nr.31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, Titlul I, Capitolul I şi Capitolul IV
 • Norme în aplicarea legii

Instituţii emitente de monedă electronică

 • Legea nr.210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • Regulamentul BNR nr.5/2019 privind instituţiile emitente de monedă electronica
 • Regulamentul BNR nr.5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit
 • Ordinul BNR nr.4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit

Alte reglementări