Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 1 din 18.ian.2019
Monitorul Oficial, Partea I 70 29.ian.2019
Intrare în vigoare la 29.ian.2019
Ordinul nr. 1/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) şi ale art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 şi 896 bis din 15 noiembrie 2017, se modifică şi se completează conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.
   Art. II. - Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 şi 897 bis din 15 noiembrie 2017, se modifică şi se completează conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.
   Art. III. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
   *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 bis.

   Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu situaţiile financiare FINREP la nivel individual, respectiv raportările periodice, întocmite pentru data de raportare 31 ianuarie 2019.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 18 ianuarie 2019.
    Nr. 1.