Rezoluție bancară

Legislație și alte documente relevante


Legislație

  • Legea nr. 312 din 04/12/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 11/12/2015)
  • Norma internă nr. 1 din 26.05.2016 privind schimbul de informații între structura care exercită funcţia de supraveghere și structura care exercită funcţia de rezoluţie
  • Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 918 din 11/12/2015)
  •  DIRECTIVA 2014/59/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului
  • DIRECTIVA 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor;
  • DIRECTIVA 97/9/UE privind sistemele de compensare pentru investitori;
  •  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/63 AL COMISIEI din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției.
  •  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1434 AL COMISIEI din 14 decembrie 2015 de corectare a Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției.
  •  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/763 al Comisiei din 23 aprilie 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere și publicarea cerinței minime de fonduri proprii și datorii eligibile

Comunicate ale autorității de rezoluție

Site-uri recomandateAlte documente relevante