Comunicat de presă


Comunicat cu privire la Ghidul pentru autoritățile de rezoluție cu privire la publicarea mecanismului de schimb în cazul reducerii valorii și a conversiei, precum și al recapitalizării interne - EBA/GL/2023/01

12.06.2023

Ghidul se adresează autorităților de rezoluție (AR) și stabilește informațiile pe care acestea trebuie să le publice cu privire la modul în care se va exercita competența de reducere a valorii sau de conversie sau se va aplica instrumentul de recapitalizare internă (mecanism de schimb)[1].

Ghidul este luat în considerare în activitatea desfășurată de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție. Pentru asigurarea conformării cu prevederile Ghidului la data de 01.01.2024, Banca Națională a României va publica pe site-ul propriu o prezentare a abordării sale privind implementarea mecanismului de schimb.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa: Ghid pentru autoritățile de rezoluție cu privire la publicarea mecanismului de schimb în cazul reducerii valorii și a conversiei, precum și al recapitalizării interne

Versiunea în limba engleză este disponibilă la adresa: Guidelines to resolution authorities on the publication of the writedown and conversion and bail-in exchange mechanic


[1] Mecanism de schimb – măsuri operaționale necesare pentru realizarea reducerii valorii și conversiei instrumentelor de capital relevante sau utilizarea instrumentului de recapitalizare internă