Comunicat de presă


Comunicat cu privire la Ghidul privind îmbunătățirea posibilității de soluționare pentru instituții și autorități de rezoluție - EBA/GL/2022/01

10.10.2022

Ghidul include orientări cu privire la o serie de măsuri specifice pe care trebuie să le ia instituțiile și autoritățile de rezoluție/de supraveghere în vederea îmbunătățirii posibilității de soluționare a instituțiilor, a grupurilor și a grupurilor de rezoluție în contextul evaluării posibilității de soluționare efectuate de autoritățile de rezoluție în conformitate cu articolele 15 și 16 din Directiva 2014/59/UE (art.85-91 din Legea nr.312/20151, cu modificările și completările ulterioare).

Ghidul este luat în considerare în activitatea desfășurată de Banca Națională a României în calitate de autoritate de rezoluție și de supraveghere și oferă o bună ghidare în contextul planificării rezoluției, astfel încât să se asigure premisele unei evaluări eficiente a posibilității de soluționare a instituțiilor de credit/grupurilor, precum și luării de măsuri adecvate pentru înlăturarea eventualelor obstacole în calea posibilității de soluționare.

În scopul celor menționate anterior, în contextul evaluării posibilității de soluționare efectuate de de Banca Națională a României în conformitate cu articolele 85-91 din Legea nr.312/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt avute în vedere măsurile luate de instituțiile de credit pentru asigurarea conformării cu prevederile Ghidului la data de 01.01.2024.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa: Ghid privind îmbunătățirea posibilității de soluționare pentru instituții și autorități de rezoluție .

Versiunea în limba engleză este disponibilă la adresa: Guidelines on improving resolvability for institutions and resolution authorities under articles 15 and 16 BRRD (Resolvability Guidelines) .


1 "Legea nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar"