Comunicat de presă


Comunicat cu privire la Ghidul privind transferabilitatea în vederea completării evaluării posibilității de soluționare pentru strategiile de transfer - EBA/GL/2022/11

11.07.2023

Ghidul se adresează instituțiilor financiare care intră în sfera de aplicare a Directivei 2014/59/UE și autorităților de rezoluție (AR) și stabilește măsurile necesare pentru îmbunătățirea posibilității de soluționare a instituțiilor, atunci când un instrument de transfer face parte din strategia de rezoluție preferată.

Astfel, Ghidul urmărește evaluarea fezabilității și credibilității strategiilor de transfer și stabilirea de cerințe care să sprijine și să pregătească implementarea instrumentelor de transfer (instrumentul de vânzare a afacerii, instrumentul instituției-punte și instrumentul de separare a activelor) atunci când acestea fac parte din strategia de rezoluție preferată.

Ghidul este luat în considerare în activitatea desfășurată de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa: Ghid privind transferabilitatea în vederea completării evaluării posibilității de soluționare pentru strategiile de transfer

Versiunea în limba engleză este disponibilă la adresa: Guidelines for institutions and resolution authorities to complement the resolvability assessment for transfer strategies (Transferability guidelines)