Trezoreria Statului


Statistica privind plăţile

Raportarea cuprinde indicatori privind serviciile de plăţi furnizate de către Trezoreria Statului. Datele şi informaţiile se transmit anual, în format electronic.

Reglementare: Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României