Statistică plăţi şi sisteme de plăţi


Statistică plăţi

Raportarea cuprinde indicatori privind emiterea de instrumente de plată/furnizarea de servicii de plată de tipul transferului credit, debitării directe, cecului, cardului etc. Datele se transmit trimestrial şi anual după caz, în format electronic.

  • Reglementări privind raportarea de date şi informaţii statistice la BNR


  • Statistică sisteme de plăţi

    Raportarea cuprinde indicatori privind numărul de participanţi, numărul şi valoarea ordinelor de transfer compensate/decontate de sistem. Datele se transmit anual, în format electronic.

  • Reglementări privind raportarea de date şi informaţii statistice la BNR