Statistica datoriei externe - BPM5


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (guvern, autoritate monetară, bănci, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Agregarea datelor statistice privind datoria externă brută se conformează ediţiei a V-a a Balance of Payments Manual (BPM5), External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users şi ESA 95 Manual on Government Deficit and Debt - 2010 Edition.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T2/2013 T3/2013 T4/2013 T1/2014 T2/2014
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datoria externă brută totală98 032,997 606,096 600,293 238,092 958,0
I. DATORIA EXTERNĂ BRUTĂ77 419,477 287,075 146,171 767,371 728,6
    1. Guvern28 466,529 911,629 810,429 094,430 257,8
        Termen scurt484,8439,2253,4352,0240,0
            Instrumente ale pieţei monetare388,1341,1161,2257,0151,0
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Numerar şi depozite96,798,192,295,089,0
            Credite comerciale0,00,00,00,00,0
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
        Termen lung27 981,729 472,429 557,028 742,430 017,8
            Obligaţiuni12 661,914 280,514 052,613 695,315 033,0
            Împrumuturi15 318,715 190,915 503,415 046,114 983,8
            Credite comerciale1,11,01,01,01,0
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
    2. Autoritatea monetară6 891,25 903,44 718,53 617,12 482,0
        Termen scurt4,65,510,12,049,0
            Instrumente ale pieţei monetare0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Numerar şi depozite4,65,510,12,049,0
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
        Termen lung6 886,65 897,94 708,43 615,12 433,0
            Obligaţiuni0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi6 886,65 897,94 708,43 615,12 433,0
            Numerar şi depozite0,00,00,00,00,0
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
    3. Bănci18 521,017 799,117 462,215 791,015 554,3
        Termen scurt4 872,74 447,44 775,33 333,03 329,0
            Instrumente ale pieţei monetare0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi927,8800,1653,3555,0486,0
            Numerar şi depozite3 692,43 452,33 980,62 718,02 767,0
            Alte pasive252,5195,0141,460,076,0
        Termen lung13 648,313 351,712 686,912 458,012 225,3
            Obligaţiuni145,3169,7165,5277,2316,4
            Împrumuturi6 758,26 519,96 068,75 674,85 643,5
            Numerar şi depozite0,00,00,00,00,0
            Alte pasive6 744,86 662,16 452,76 506,06 265,3
    4. Alte sectoare23 540,723 672,823 155,123 264,823 434,5
        Termen scurt6 187,86 291,06 434,96 399,06 572,0
            Instrumente ale pieţei monetare0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi4 424,94 319,04 592,54 480,04 555,0
            Numerar şi depozite0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale1 701,61 924,01 759,61 822,01 928,0
            Alte pasive61,348,082,897,089,0
        Termen lung17 352,917 381,816 720,216 865,816 862,5
            Obligaţiuni3,63,83,80,00,0
            Împrumuturi17 281,017 308,616 643,016 793,616 790,3
            Numerar şi depozite0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale68,369,473,472,272,2
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
II. INVESTIŢII DIRECTE INTERCOMPANII20 613,520 319,021 454,121 470,821 229,4
    1. Datorii faţă de întreprinderi afiliate60,256,060,0122,4111,5
    2. Datorii faţă de investitori20 553,320 263,021 394,121 348,421 117,9

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

      (serii disponibile începând din decembrie 2001)

 

 Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională - BPM6
 Arhivă Balanţă de plăţi şi poziţie investiţională internaţională (BPM5)
 Datoria externă (BPM5)
 structură pe scadenţe, debitori şi creditori - serii lunareGenerează statistica
 structură pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare - serii trimestrialeGenerează statistica