Statistica datoriei externe - BPM6


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (administratia publică, banca centrală, societăţi care acceptă depozite exclusiv banca centrală, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale si avansuri, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive, drepturi speciale de tragere (alocări)). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Începând cu luna septembrie 2014, datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T2/2019 T3/2019 T4/2019 T1/2020 T2/2020
milioane euro - sfârşitul perioadei
I. DATORIA EXTERNĂ72 095,474 655,273 055,674 442,377 739,7
    1. Administraţia publică38 244,041 256,439 657,341 087,345 601,9
        Termen scurt332,6465,0252,8125,6236,6
            Numerar şi depozite303,5454,8235,562,2150,2
            Titluri de natura datoriei2,82,513,059,269,8
            Împrumuturi2,12,12,12,17,3
            Credite comerciale şi avansuri24,25,62,22,29,3
            Alte pasive-----
        Termen lung37 911,340 791,339 404,540 961,745 365,4
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei29 846,332 833,931 609,632 793,436 930,3
            Împrumuturi8 061,17 953,57 791,08 164,48 431,3
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive3,94,03,93,93,9
    2. Banca Centrala1 205,11 231,11 216,61 229,01 209,7
        Termen scurt2,41,90,43,10,6
            Numerar şi depozite2,41,90,43,10,6
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
        Termen lung1 202,61 229,21 216,11 226,01 209,1
            Drepturi speciale de tragere (alocari)1 202,61 229,21 216,11 226,01 209,1
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    3. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala7 956,57 968,37 838,87 591,37 365,6
        Termen scurt3 576,23 719,03 760,43 559,13 402,1
            Numerar şi depozite3 549,23 666,43 717,33 525,63 370,9
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive27,052,743,233,531,2
        Termen lung4 380,34 249,34 078,44 032,23 963,6
            Numerar şi depozite4 347,34 208,13 911,63 894,93 800,9
            Titluri de natura datoriei33,041,2166,8137,3162,6
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    4. Alte sectoare24 689,924 199,424 342,924 534,723 562,4
        Termen scurt11 027,510 596,610 576,810 246,39 371,7
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi1 800,21 786,01 782,91 671,81 772,7
            Credite comerciale şi avansuri9 045,38 655,48 608,98 403,17 351,1
            Alte pasive182,1155,3185,1171,3247,9
        Termen lung13 662,413 602,813 766,014 288,414 190,7
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei8,38,1344,51 079,71 144,4
            Împrumuturi13 321,613 222,613 001,112 877,512 672,5
            Credite comerciale şi avansuri304,9359,6403,6315,4361,3
            Alte pasive27,512,516,915,912,6
II. INVESTIŢIA DIRECTĂ: INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI32 856,432 981,636 727,335 173,635 047,5
    Instrumente de natura datoriei ale întreprinderii de investiţie directă către investitorul direct23 340,624 312,927 409,325 095,024 999,8
    Instrumente de natura datoriei ale investitorului direct către întreprinderea de investiţie directă40,438,947,647,647,5
    Instrumente de natura datoriei între societăţi din acelaşi grup9 475,48 629,89 270,410 030,910 000,2
III. DATORIE EXTERNĂ BRUTĂ (I+II)104 951,8107 636,8109 782,9109 615,8112 787,2