Statistica datoriei externe - BPM6


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (administratia publică, banca centrală, societăţi care acceptă depozite exclusiv banca centrală, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale si avansuri, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive, drepturi speciale de tragere (alocări)). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Începând cu luna septembrie 2014, datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T3/2018 T4/2018 T1/2019 T2/2019 T3/2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
I. DATORIA EXTERNĂ67 023,768 186,467 196,972 503,075 059,8
    1. Administraţia publică33 270,834 948,034 895,738 240,641 281,4
        Termen scurt225,0189,8249,4333,9497,4
            Numerar şi depozite208,6154,4239,9303,5454,8
            Titluri de natura datoriei6,433,12,72,82,5
            Împrumuturi6,20,82,12,12,1
            Credite comerciale şi avansuri3,91,44,725,538,0
            Alte pasive-----
        Termen lung33 045,834 758,234 646,337 906,640 784,0
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei23 509,225 433,125 398,229 846,332 833,9
            Împrumuturi9 532,69 321,29 244,18 056,47 946,1
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive4,04,03,93,94,0
    2. Banca Centrala1 187,41 199,01 220,01 205,11 231,1
        Termen scurt2,22,62,42,41,9
            Numerar şi depozite2,22,62,42,41,9
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
        Termen lung1 185,21 196,31 217,51 202,61 229,2
            Drepturi speciale de tragere (alocari)1 185,21 196,31 217,51 202,61 229,2
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    3. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala9 353,09 038,47 664,37 956,57 968,3
        Termen scurt3 747,03 807,63 130,23 576,23 719,0
            Numerar şi depozite3 715,43 784,43 103,53 549,23 666,4
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive31,623,226,727,052,7
        Termen lung5 606,05 230,94 534,14 380,34 249,3
            Numerar şi depozite5 499,65 125,14 425,34 347,34 208,1
            Titluri de natura datoriei106,3105,8108,833,041,2
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    4. Alte sectoare23 212,523 000,923 416,825 100,824 578,9
        Termen scurt10 534,210 208,710 434,611 901,211 283,1
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi1 824,21 722,31 745,61 836,01 921,7
            Credite comerciale şi avansuri7 755,38 306,98 506,59 089,88 883,1
            Alte pasive954,6179,6182,5975,4478,2
        Termen lung12 678,412 792,212 982,213 199,713 295,9
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei15,26,67,98,38,1
            Împrumuturi12 296,612 464,212 648,812 877,312 970,4
            Credite comerciale şi avansuri352,1308,6294,6289,0286,3
            Alte pasive14,412,830,925,131,0
II. INVESTIŢIA DIRECTĂ: INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI31 775,131 654,532 265,232 859,633 178,7
    Instrumente de natura datoriei ale întreprinderii de investiţie directă către investitorul direct22 740,223 480,923 115,123 340,923 383,9
    Instrumente de natura datoriei ale investitorului direct către întreprinderea de investiţie directă33,443,743,743,643,8
    Instrumente de natura datoriei între societăţi din acelaşi grup9 001,68 129,99 106,49 475,19 750,9
III. DATORIE EXTERNĂ BRUTĂ (I+II)98 798,999 840,999 462,0105 362,6108 238,5