Statistica datoriei externe - BPM6


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (administratia publică, banca centrală, societăţi care acceptă depozite exclusiv banca centrală, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale si avansuri, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive, drepturi speciale de tragere (alocări)). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Începând cu luna septembrie 2014, datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022
milioane euro - sfârşitul perioadei
I. DATORIA EXTERNĂ95 514,295 854,994 550,896 348,299 179,0
    1. Administraţia publică58 816,558 560,755 057,155 386,957 656,8
        Termen scurt602,2454,21 053,41 335,51 015,3
            Numerar şi depozite283,3216,3607,2787,8469,9
            Titluri de natura datoriei298,7216,8378,6338,0274,5
            Împrumuturi2,12,12,12,12,1
            Credite comerciale şi avansuri18,019,065,5207,6268,8
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
        Termen lung58 214,458 106,554 003,754 051,456 641,5
            Numerar şi depozite0,00,00,00,00,0
            Titluri de natura datoriei46 893,644 908,040 484,340 892,742 477,7
            Împrumuturi11 284,413 177,713 485,013 127,414 136,8
            Credite comerciale şi avansuri32,617,030,527,423,2
            Alte pasive3,83,83,83,93,8
    2. Banca Centrala3 365,33 386,33 468,93 560,13 403,7
        Termen scurt0,50,50,50,50,3
            Numerar şi depozite0,50,50,50,50,3
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
        Termen lung3 364,83 385,83 468,43 559,63 403,3
            Drepturi speciale de tragere (alocari)3 364,83 385,83 468,43 559,63 403,3
            Numerar şi depozite0,00,00,00,00,0
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
    3. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala7 798,07 915,19 059,09 925,010 915,8
        Termen scurt3 473,03 625,74 116,34 513,64 473,4
            Numerar şi depozite3 452,93 570,64 042,44 434,64 341,3
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive20,155,173,979,0132,1
        Termen lung4 325,04 289,44 942,75 411,46 442,4
            Numerar şi depozite3 734,63 708,34 140,24 277,54 531,0
            Titluri de natura datoriei590,3581,1802,51 133,91 911,4
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive0,00,00,00,00,0
    4. Alte sectoare25 534,425 992,926 965,827 476,327 202,7
        Termen scurt13 021,913 603,314 529,415 040,615 048,5
            Numerar şi depozite0,00,00,00,00,0
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi2 175,12 033,21 910,71 855,21 717,5
            Credite comerciale şi avansuri10 686,411 333,912 381,712 965,313 114,4
            Alte pasive160,5236,2237,0220,2216,6
        Termen lung12 512,512 389,612 436,412 435,712 154,2
            Numerar şi depozite0,00,00,00,00,0
            Titluri de natura datoriei1 220,41 173,91 081,61 065,2799,8
            Împrumuturi11 000,010 925,411 040,711 064,111 064,1
            Credite comerciale şi avansuri276,3270,7294,1287,3270,1
            Alte pasive15,819,620,019,120,2
II. INVESTIŢIA DIRECTĂ: INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI41 070,640 386,742 480,641 648,543 542,1
    Instrumente de natura datoriei ale întreprinderii de investiţie directă către investitorul direct28 633,928 041,429 303,128 345,830 027,4
    Instrumente de natura datoriei ale investitorului direct către întreprinderea de investiţie directă118,9118,9119,0119,3119,0
    Instrumente de natura datoriei între societăţi din acelaşi grup12 317,812 226,513 058,413 183,413 395,7
III. DATORIE EXTERNĂ BRUTĂ (I+II)136 584,8136 241,7137 031,4137 996,7142 721,1