Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T2/2019 T3/2019 T4/2019 T1/2020 T2/2020
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-92 799-95 002-96 555-91 344-93 848
ACTIVE75 02378 08578 18280 24481 277
    A. Investiţii directe10 18610 30511 93411 22310 918
        - Participaţii la capital*1 0061 0021 6251 6081 602
        - Instrumente de natura datoriei9 1809 30310 3099 6159 315
    B. Investiţii de portofoliu5 5455 5645 7035 3345 480
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 5731 6231 7441 4191 642
        - Instrumente de natura datoriei3 9723 9413 9593 9153 838
    C. Derivate financiare6322152328
    D. Alte investiţii22 52422 23023 07924 65824 582
        - Alte participaţii9921 0231 0031 0211 006
        - Numerar şi depozite10 27210 21011 24712 46012 954
            - termen scurt9 7749 51410 47911 37311 816
            - termen lung4986967671 0871 138
        - Împrumuturi2 5822 5572 4972 7482 814
            - termen scurt238144139299433
            - termen lung2 3442 4132 3582 4492 381
        - Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate619614598583429
        - Credite comerciale şi avansuri7 9537 7127 6527 7767 304
            - termen scurt5 6505 3064 9474 9694 313
            - termen lung2 3032 4062 7062 8072 991
        - Alte creanţe / angajamente externe105116836976
            - termen scurt101108696468
            - termen lung481458
    E. Active de rezervă36 70639 96337 45039 00640 269
        - Aur monetar4 1374 5404 5244 8835 267
        - Rezerva valutară32 56935 42332 92734 12335 002
PASIVE167 822173 087174 737171 588175 125
    A. Investiţii directe92 03694 64898 08194 46694 559
        - Participaţii la capital*59 18061 66661 35459 29359 512
        - Instrumente de natura datoriei32 85632 98236 72735 17435 048
    B. Investiţii de portofoliu33 50236 64835 72436 73041 120
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 6113 7633 5902 6602 813
        - Instrumente de natura datoriei29 89032 88632 13434 06938 307
    C. Derivate financiare7921101912
    D. Alte investiţii42 20541 76940 92240 37339 433
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite8 2028 3317 8657 4867 323
            - termen scurt3 8554 1233 9533 5913 522
            - termen lung4 3474 2083 9123 8953 801
        - Împrumuturi23 18522 96422 57722 71622 884
            - termen scurt1 8021 7881 7851 6741 780
            - termen lung21 38321 17620 79221 04221 104
        - Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate93911169978
        - Credite comerciale şi avansuri9 3749 0219 0158 7217 722
            - termen scurt9 0708 6618 6118 4057 360
            - termen lung305360404315361
        - Alte creanţe / angajamente externe147133133126217
            - termen scurt116117112106201
            - termen lung3116212016
        - DST (alocări)1 2031 2291 2161 2261 209

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.