Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T4/2019 T1/2020 T2/2020 T3/2020 T4/2020
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-96 555-91 156-94 797-98 269-102 364
ACTIVE78 18280 20581 61984 25488 492
    A. Investiţii directe11 93411 22310 74811 92112 108
        - Participaţii la capital*1 6251 6081 6021 5931 594
        - Instrumente de natura datoriei10 3099 6159 14510 32810 514
    B. Investiţii de portofoliu5 7035 3345 4805 3635 583
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 7441 4191 6421 7732 068
        - Instrumente de natura datoriei3 9593 9153 8383 5903 515
    C. Derivate financiare1591414
    D. Alte investiţii23 07924 63425 10829 01628 279
        - Alte participaţii1 0031 0211 006975942
        - Numerar şi depozite11 24712 48313 20416 99816 161
            - termen scurt10 47911 39612 06615 67815 003
            - termen lung7671 0871 1381 3201 158
        - Împrumuturi2 4972 7232 8172 4722 572
            - termen scurt139274436241223
            - termen lung2 3582 4492 3812 2302 349
        - Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate598583558613590
        - Credite comerciale şi avansuri7 6527 7527 4467 8737 947
            - termen scurt4 9474 9454 4335 0855 162
            - termen lung2 7062 8073 0132 7882 785
        - Alte creanţe / angajamente externe8371778566
            - termen scurt6966687760
            - termen lung145986
    E. Active de rezervă37 45039 00640 26937 95442 518
        - Aur monetar4 5244 8835 2675 3665 138
        - Rezerva valutară32 92734 12335 00232 58837 379
PASIVE174 737171 362176 416182 524190 855
    A. Investiţii directe98 08194 45395 63497 41697 514
        - Participaţii la capital*61 35459 28059 62261 51362 161
        - Instrumente de natura datoriei36 72735 17436 01235 90435 353
    B. Investiţii de portofoliu35 72436 73041 12045 11150 298
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 5902 6602 8132 7632 762
        - Instrumente de natura datoriei32 13434 06938 30742 34847 536
    C. Derivate financiare1015845
    D. Alte investiţii40 92240 16439 65339 99243 038
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite7 8657 4867 3237 2987 207
            - termen scurt3 9533 5913 5223 8123 681
            - termen lung3 9123 8953 8013 4863 526
        - Împrumuturi22 57722 56523 00922 77825 371
            - termen scurt1 7851 8352 0521 8271 751
            - termen lung20 79220 73020 95720 95123 620
        - Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate11699108112118
        - Credite comerciale şi avansuri9 0158 6627 7778 5029 082
            - termen scurt8 6118 3727 4518 1788 771
            - termen lung404290326323311
        - Alte creanţe / angajamente externe133127228118102
            - termen scurt11210720910084
            - termen lung2119181817
        - DST (alocări)1 2161 2261 2091 1841 160

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.