Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021 T1/2022
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-102 875-107 491-107 866-109 161-112 806
ACTIVE88 23589 71796 46496 64798 555
    A. Investiţii directe12 33112 61413 08613 51213 888
        - Participaţii la capital*1 8481 8471 8401 8391 840
        - Instrumente de natura datoriei10 48310 76711 24611 67312 048
    B. Investiţii de portofoliu5 9897 7247 7308 7538 299
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii2 3583 8793 7163 7393 004
        - Instrumente de natura datoriei3 6313 8454 0145 0145 295
    C. Derivate financiare1925243652
    D. Alte investiţii29 40027 59729 43728 51630 401
        - Alte participaţii9739649819991 012
        - Numerar şi depozite16 61914 43915 90914 49715 269
            - termen scurt15 60213 44914 99413 63014 445
            - termen lung1 016990915867823
        - Împrumuturi2 7062 6172 5672 6082 700
            - termen scurt260242150188235
            - termen lung2 4462 3752 4172 4192 465
        - Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate5865916088421 034
        - Credite comerciale şi avansuri8 4338 8779 2379 40010 244
            - termen scurt5 6235 9926 3186 2426 907
            - termen lung2 8102 8852 9193 1583 337
        - Alte creanţe / angajamente externe84109136171142
            - termen scurt7699123165134
            - termen lung8101368
    E. Active de rezervă40 49741 75746 18745 83145 915
        - Aur monetar4 7884 9264 9715 3555 772
        - Rezerva valutară35 70936 83141 21640 47540 144
PASIVE191 111197 208204 330205 808211 361
    A. Investiţii directe100 662102 925105 792107 170112 615
        - Participaţii la capital*64 68065 28767 41368 22772 230
        - Instrumente de natura datoriei35 98337 63738 37938 94340 385
    B. Investiţii de portofoliu47 82451 18053 41651 96249 717
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii2 7672 9543 0552 9592 818
        - Instrumente de natura datoriei45 05748 22750 36149 00346 899
    C. Derivate financiare1336544
    D. Alte investiţii42 61243 10045 11646 67148 985
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite6 9347 1406 7997 4717 496
            - termen scurt3 6013 8693 5493 7373 787
            - termen lung3 3333 2713 2503 7353 708
        - Împrumuturi24 76424 70924 72624 67126 380
            - termen scurt2 1472 3662 3832 3342 027
            - termen lung22 61822 34322 34322 33724 353
        - Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate100109958884
        - Credite comerciale şi avansuri9 5189 82710 06710 96911 485
            - termen scurt9 1989 5109 73910 67111 207
            - termen lung320317328298279
        - Alte creanţe / angajamente externe105135119106154
            - termen scurt8611610187130
            - termen lung1919191924
        - DST (alocări)1 1901 1813 3093 3653 386

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.