Monitorizarea tranzacţiilor de pe piaţa monetară şi valutară


Tranzacţiile efectuate pe piaţa monetară şi valutară interbancară şi tranzacţiile cu instrumente financiare derivate

Raportarea se adresează instituţiilor de credit. Datele se transmit zilnic, în format electronic.