Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2018 235 126,3 145 949,1 381 075,3 381 075,3 166 577,6 214 497,6 251 100,1
2019 276 938,6 145 693,1 422 631,7 422 631,7 181 812,6 240 819,0 267 575,0
2020 337 558,6 149 891,9 487 450,5 487 450,5 236 505,5 250 945,0 282 370,0
2020 T2 298 820,0 144 925,8 443 745,8 443 745,8 209 824,5 233 921,2 270 118,4
2020 T3 315 306,4 145 692,8 460 999,2 460 999,2 216 815,9 244 183,3 277 500,3
2020 T4 337 558,6 149 891,9 487 450,5 487 450,5 236 505,5 250 945,0 282 370,0
2021 T1 343 531,5 155 667,8 499 199,2 499 199,2 232 893,0 266 306,3 290 569,4
oct. 2020 320 944,4 148 335,6 469 280,1 469 280,1 218 767,5 250 512,6 279 172,6
nov. 2020 328 696,6 148 598,9 477 295,6 477 295,6 216 342,5 260 953,1 281 001,0
dec. 2020 337 558,6 149 891,9 487 450,5 487 450,5 236 505,5 250 945,0 282 370,0
ian. 2021 339 091,0 151 375,5 490 466,5 490 466,5 241 191,0 249 275,5 283 531,0
feb. 2021 343 299,3 153 803,1 497 102,4 497 102,4 231 291,3 265 811,1 285 542,9
mar. 2021 343 531,5 155 667,8 499 199,2 499 199,2 232 893,0 266 306,3 290 569,4
variaţii procentuale anuale
2018 11,6 4,7 8,9 8,8 4,8 12,2 8,0
2019 17,8 -0,2 10,9 10,9 9,1 12,3 6,6
2020 21,9 2,9 15,3 15,3 30,1 4,2 5,5
2020 T2 21,9 -0,3 13,6 13,6 22,1 7,0 4,1
2020 T3 22,7 1,5 15,1 15,1 15,4 14,9 4,0
2020 T4 21,9 2,9 15,3 15,3 30,1 4,2 5,5
2021 T1 19,9 5,6 15,0 15,0 17,9 12,7 6,6
oct. 2020 24,8 0,8 16,0 16,0 17,1 15,1 4,1
nov. 2020 23,8 1,5 15,9 15,9 19,4 13,1 4,6
dec. 2020 21,9 2,9 15,3 15,3 30,1 4,2 5,5
ian. 2021 24,6 2,7 16,9 16,9 22,0 12,4 5,1
feb. 2021 25,4 2,7 17,4 17,4 13,6 20,9 5,3
mar. 2021 19,9 5,6 15,0 15,0 17,9 12,7 6,6

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica