Indicatori ai sectorului extern


BNR elaborează Balanţa de plăţi şi alte lucrări privind poziţia investiţională internaţională a ţării prin consolidarea informaţiilor statistice colectate în baza prevederilor Statutului său, precum şi ale reglementărilor proprii.

Informaţiile sunt publicate conform calendarului de diseminare şi sunt structurate în următoarele sub-domenii:

Cele mai recente date sunt provizorii, urmând a fi revizuite cu ocazia următoarei raportări sau a definitivării datelor anuale. Majoritatea seriilor de date sunt disponibile şi în secţiunea interactivă a site-ului.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016)