Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare


Raportări semestriale

  •  Formularele se transmit in format letric la Direcţia Supraveghere şi în format electronic la adresa de e-mail ifn@bnro.ro*.

Reglementări

  • Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
  • Ordin BNR nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare