Depozitele instituţiilor financiare nemonetare


Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2018 18 664,05 187,6 3 130,41 949,3107,9 13 476,39 894,7 9 674,0220,8 3 561,9 3 340,2221,7
2019 17 384,45 883,0 3 743,41 995,4144,1 11 501,48 167,5 7 731,6435,9 3 207,8 3 011,5196,3
2020 16 638,85 985,2 3 908,61 826,1250,5 10 653,68 469,5 8 017,2452,3 2 088,8 2 073,914,9
2020 T2 17 163,36 626,1 4 420,61 978,3227,2 10 537,28 328,1 7 868,7459,4 2 092,6 1 970,7121,9
2020 T3 16 956,46 434,2 3 903,82 266,8263,7 10 522,18 356,9 7 927,3429,7 2 091,2 1 996,594,7
2020 T4 16 638,85 985,2 3 908,61 826,1250,5 10 653,68 469,5 8 017,2452,3 2 088,8 2 073,914,9
2021 T1 17 547,96 438,4 3 992,02 180,5265,9 11 109,58 932,2 8 365,9566,3 2 072,4 2 060,012,4
oct. 2020 16 592,76 003,2 3 834,41 890,4278,4 10 589,58 408,0 7 972,9435,1 2 106,4 2 012,394,1
nov. 2020 18 004,47 738,5 4 352,03 119,7266,7 10 265,98 113,2 7 672,3440,8 2 079,2 2 061,417,8
dec. 2020 16 638,85 985,2 3 908,61 826,1250,5 10 653,68 469,5 8 017,2452,3 2 088,8 2 073,914,9
ian. 2021 16 809,86 397,1 4 027,52 084,6285,0 10 412,68 177,1 7 718,7458,4 2 140,2 2 127,612,6
feb. 2021 17 978,37 326,8 4 226,62 805,8294,4 10 651,68 557,7 7 996,4561,3 1 992,1 1 979,612,5
mar. 2021 17 547,96 438,4 3 992,02 180,5265,9 11 109,58 932,2 8 365,9566,3 2 072,4 2 060,012,4
Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare (continuare) Depozite administraţie publică Total depozite nerezidenţi
Depozite la termen (continuare) Total Admin. centrală Admin. locală Admin. sistemelor de asigurări sociale
în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2018 19,7 18,31,4 50 529,9 48 817,11 702,99,9 51 686,9
2019 126,0 124,11,9 36 179,9 34 546,11 624,39,5 47 068,9
2020 95,3 94,5 58 114,7 56 449,71 656,68,4 44 531,4
2020 T2 116,5 115,01,5 50 560,9 49 303,81 244,912,3 45 680,3
2020 T3 74,0 73,3 47 012,7 45 701,31 268,043,4 45 609,9
2020 T4 95,3 94,5 58 114,7 56 449,71 656,68,4 44 531,4
2021 T1 104,9 104,1 51 917,7 50 374,51 487,256,0 43 982,5
oct. 2020 75,1 74,4 47 154,3 45 607,41 469,077,9 44 901,3
nov. 2020 73,6 72,9 40 356,7 38 757,21 479,4120,1 44 985,9
dec. 2020 95,3 94,5 58 114,7 56 449,71 656,68,4 44 531,4
ian. 2021 95,3 94,5 62 090,4 60 618,91 460,211,4 43 552,5
feb. 2021 101,8 101,0 54 076,1 52 513,51 502,859,9 42 324,8
mar. 2021 104,9 104,1 51 917,7 50 374,51 487,256,0 43 982,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica