Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR.

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Structura pe debitori şi creditori

T3/2022T4/2022T1/2023T2/2023sep. 2023
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung94 978,598 638,0108 253,4113 964,8 116 128,3
      Datorie publică directă53 979,956 788,966 276,070 013,2 72 063,2
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)12 865,013 904,113 501,813 465,5 13 158,2
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)12,412,010,810,2 10,3
           - Emisiuni de obligaţiuni40 892,742 666,352 568,156 446,2 57 911,8
           - Bănci private14,413,613,211,6 10,8
           - Altele195,5192,9182,179,7 972,2
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată97,591,686,681,3 76,2
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)54,348,446,040,0 37,5
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)43,243,240,641,2 38,7
      Datorie privată (negarantată public)36 770,437 849,337 994,339 833,6 39 853,1
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 121,22 311,82 263,82 213,3 2 105,7
           - Investiţii de portofoliu2 347,52 760,22 866,04 016,9 4 153,7
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)32 301,832 777,332 864,533 603,4 33 593,7
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor571,1505,0532,3700,7 765,5
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI3 559,63 403,43 364,33 336,0 3 370,1
Datorie externă pe termen scurt44 718,245 248,544 106,743 267,1 45 134,1

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T3/2022T4/2022T1/2023T2/2023sep. 2023
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:15 620,621 991,24 866,810 315,0 16 275,4
      - publică directă3 920,35 528,41 305,72 348,7 4 026,3
      - public garantată40,446,66,112,7 18,9
      - privată (negarantată public)11 502,016 103,83 435,87 655,7 11 714,6
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor147,7285,794,6244,9 430,2
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI10,226,424,653,0 85,6
Serviciul datoriei pe termen scurt33 733,053 413,815 221,729 764,0 43 765,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.