Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T1/2020T2/2020T3/2020T4/2020mar. 2021
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung75 796,280 215,885 268,192 825,8 89 457,0
      Datorie publică directă40 764,745 347,949 319,057 307,2 54 798,1
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)7 878,68 016,68 068,811 127,1 11 072,3
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)15,314,414,413,4 13,6
           - Emisiuni de obligaţiuni32 793,336 930,241 012,446 079,6 43 615,2
           - Bănci private52,742,832,230,7 27,6
           - Altele24,9343,9191,356,3 69,4
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată270,9257,6237,2219,6 208,7
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)132,9126,8115,8110,0 98,9
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)138,0130,8121,5109,5 109,8
      Datorie privată (negarantată public)33 145,233 042,634 415,634 002,5 33 153,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 239,32 192,42 142,02 093,7 1 968,9
           - Investiţii de portofoliu1 217,01 307,01 316,11 382,8 1 400,6
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)29 689,029 543,230 957,630 526,0 29 783,8
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor389,4358,7111,8137,0 107,1
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 226,01 209,11 184,41 159,6 1 189,7
Datorie externă pe termen scurt33 610,733 756,232 975,933 100,8 34 169,3

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T1/2020T2/2020T3/2020T4/2020mar. 2021
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:4 353,78 094,612 163,116 372,0 4 154,9
      - publică directă515,31 170,12 444,42 970,2 1 580,6
      - public garantată14,532,246,563,4 14,2
      - privată (negarantată public)3 763,96 608,79 162,512 787,7 2 493,8
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor57,5280,2506,1546,7 66,0
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI2,43,43,63,9 0,3
Serviciul datoriei pe termen scurt13 281,130 014,040 985,555 461,4 13 847,9

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.