Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T3/2019T4/2019T1/2020T2/2020aug. 2020
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung74 709,974 319,475 863,780 222,7 83 073,4
      Datorie publică directă40 562,839 192,140 760,445 180,2 48 637,2
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)7 631,57 492,47 878,68 016,6 8 091,9
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)16,115,215,314,4 14,2
           - Emisiuni de obligaţiuni32 833,931 609,632 793,436 930,3 40 466,2
           - Bănci private59,654,352,742,8 42,8
           - Altele21,720,720,5176,1 22,0
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată305,2285,1270,9257,6 242,7
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)150,5144,2132,9126,8 118,7
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)154,7140,9138,0130,8 124,0
      Datorie privată (negarantată public)31 814,333 209,333 231,833 270,5 32 785,9
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 292,92 267,82 292,32 237,2 2 209,1
           - Investiţii de portofoliu49,3511,31 217,01 307,0 1 327,3
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)29 472,130 430,229 722,529 726,4 29 249,5
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor798,4416,8374,6305,3 235,1
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 229,21 216,11 226,01 209,1 1 172,6
Datorie externă pe termen scurt32 926,935 463,533 752,132 564,6 33 049,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T3/2019T4/2019T1/2020T2/2020aug. 2020
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:12 686,217 441,84 132,67 206,6 8 640,0
      - publică directă2 735,24 032,5520,41 170,1 1 439,0
      - public garantată54,974,914,532,2 40,6
      - privată (negarantată public)9 014,312 114,33 535,25 697,1 6 779,5
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor871,81 207,460,1303,7 377,4
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI10,012,72,43,4 3,6
Serviciul datoriei pe termen scurt36 226,349 143,213 300,730 396,9 39 829,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.