Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR.

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Structura pe debitori şi creditori

T2/2021T3/2021T4/2021T1/2022iun. 2022
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung94 022,598 334,997 166,096 943,1 93 690,8
      Datorie publică directă57 582,559 720,358 091,958 030,9 53 951,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)10 962,111 022,910 971,712 998,1 13 311,8
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)12,913,012,512,5 12,2
           - Emisiuni de obligaţiuni46 443,348 551,346 893,644 927,3 40 544,2
           - Bănci private26,517,516,715,9 15,3
           - Altele137,8115,6197,477,1 67,8
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată191,4178,7162,7119,3 107,2
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)93,081,976,067,7 61,8
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)98,496,886,751,6 45,4
      Datorie privată (negarantată public)34 884,534 830,034 880,235 053,4 35 783,7
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)1 971,21 931,21 912,12 005,8 2 044,0
           - Investiţii de portofoliu1 637,51 631,61 810,71 754,8 1 774,2
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)31 275,731 267,131 157,431 292,8 31 965,5
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor182,9296,8666,5353,7 380,1
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 181,33 309,13 364,83 385,8 3 468,4
Datorie externă pe termen scurt34 941,835 521,437 451,039 326,2 43 571,3

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T2/2021T3/2021T4/2021T1/2022iun. 2022
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:8 419,712 619,416 079,05 257,2 8 887,3
      - publică directă2 306,82 675,73 407,02 337,3 3 062,2
      - public garantată31,946,063,711,3 29,4
      - privată (negarantată public)6 066,79 886,512 523,22 873,8 5 703,0
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor13,910,684,134,2 89,9
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI0,40,61,00,6 2,8
Serviciul datoriei pe termen scurt37 377,951 767,269 806,621 133,9 41 158,4

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.