Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T3/2020T4/2020T1/2021T2/2021sep. 2021
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung85 661,493 541,090 587,393 346,6 97 813,9
      Datorie publică directă49 308,357 308,654 799,557 531,4 59 192,3
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)8 068,811 141,111 072,310 962,1 11 022,9
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)14,413,413,612,9 13,0
           - Emisiuni de obligaţiuni41 012,446 079,643 615,246 448,6 48 060,4
           - Bănci private32,230,727,626,5 17,5
           - Altele180,643,770,981,4 78,5
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată241,9224,1213,4196,0 178,7
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)115,8110,098,993,0 81,9
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)126,2114,0114,5103,0 96,8
      Datorie privată (negarantată public)34 857,534 705,134 246,034 253,5 34 839,3
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 195,72 147,11 945,91 936,7 1 939,8
           - Investiţii de portofoliu1 316,11 382,81 400,61 635,9 1 602,8
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)31 345,731 175,230 899,530 681,0 31 296,8
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor69,2143,7138,5184,3 294,4
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 184,41 159,61 189,71 181,4 3 309,1
Datorie externă pe termen scurt32 444,733 265,533 255,935 740,8 35 818,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T3/2020T4/2020T1/2021T2/2021sep. 2021
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:12 448,416 839,74 805,08 368,8 12 089,8
      - publică directă2 441,92 981,51 580,62 292,3 2 680,5
      - public garantată46,563,414,231,9 46,0
      - privată (negarantată public)9 521,413 253,43 177,36 034,9 9 340,2
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor475,0537,532,79,3 22,5
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI3,63,90,30,4 0,6
Serviciul datoriei pe termen scurt40 978,355 530,021 344,137 338,7 57 000,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.