Contrapărţi centrale


Statistica privind contrapărţile centrale

Raportarea cuprinde indicatori privind numărul de membri compensatori şi operaţiunile compensate prin intermediul contrapărţii centrale raportoare. Datele şi informaţiile se transmit anual, în format electronic.

Reglementare: Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României