Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP)


Prezentare

Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor specifice incidentelor de plăţi produse de titularii de cont cu cecuri, cambii şi bilete la ordin.

Transmiterea informaţiei la CIP se face pe cale electronică, prin utilizarea Reţelei de Comunicaţii Interbancare.

Baza de date a CIP este organizată în două fişiere:

1. Fişierul naţional de incidente de plăţi (FNIP) care are trei componente:

  • Fişierul naţional de cecuri (FNC),

  • Fişierul naţional de cambii (FNCb),

  • Fişierul naţional de bilete la ordin (FNBO) şi

2. Fişierul naţional al persoanelor cu risc (FNPR) care este alimentat automat din FNIP.

Fişierul naţional al persoanelor cu risc colectează informaţiile privind incidentele de plăţi majore (instrumente de plată trase în descoperit de cont, cecuri emise fără autorizarea trasului, cecuri emise cu dată falsă, cecuri emise de către un trăgător aflat în interdicţie bancară) înregistrate pe numele unei persoane fizice/juridice, rezidente sau nerezidente.
 
Anularea incidentelor de plată din această bază de date poate fi efectuată numai de către aceeaşi persoană declarantă care le-a transmis anterior la CIP, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti executorii.

Interdicţia bancară este regimul impus de către o instituţie de credit unui titular de cont de interzicere a emiterii de cecuri pe o perioadă de un an începând cu data înregistrării la CIP a unui incident de plată major şi asigură prevenirea producerii unor noi incidente de plăţi şi sancţionarea titularilor de cont care le generează în sistemul bancar.

Suspendarea sau reluarea interdicţiei bancare se realizează de către persoanele declarante, doar în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii prin care este dispusă suspendarea, respectiv reluarea unei interdicţii bancare a unui cec.

În baza informaţiilor recepţionate de la persoanele declarante, CIP are obligaţia să transmită tuturor persoanelor declarante „Notificarea CIP privind interdicţia bancară", în cazul inserării/anulării unui incident de plată major cu cec şi, respectiv „Notificarea CIP privind suspendarea/reluarea interdicţiei bancare", în cazul suspendării/reluării interdicţiei bancare pentru un cec . Persoanele declarante au obligaţia distribuirii acestor informaţii în propriul sistem intrabancar.

Sediul central al instituţiei de credit sau unitatea teritorială a instituţiei de credit unde respectiva persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă, are cont deschis are obligaţia recuperării formularelor de cec necompletate sau greşit completate eliberate anterior.

Utilizatorii informaţiilor existente în baza de date a CIP sunt:

a. Banca Naţională a României;

b. instituţiile de credit, în mod obligatoriu, la eliberarea de formulare de cecuri titularilor de cont;

c. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Administraţiei şi Internelor cu unităţile lor teritoriale, instanţele judecătoreşti, alte instituţii ale statului cu atribuţii de supraveghere şi control;

d. persoanele fizice şi alte persoane juridice, rezidente sau nerezidente, prin intermediul instituţiilor de credit, în condiţiile legii.

Informaţiile înscrise în FNPR pe numele unei persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, alături de analizele specifice efectuate de instituţiile de credit, pot contribui la fundamentarea deciziei de deschidere de cont curent pentru un nou client sau de acordare a unui credit.

Statistici

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Indicatori de risc bancar
 Centrala Incidentelor de PlăţiGenerează statistica