Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP)


Prezentare

Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor specifice incidentelor de plăţi produse de titularii de cont cu cecuri, cambii şi bilete la ordin.

Transmiterea informaţiei la CIP se face pe cale electronică, prin utilizarea Reţelei de Comunicaţii Interbancară.

Baza de date a CIP este organizată în două fişiere:

1. Fişierul naţional de incidente de plăţi (FNIP) care are trei componente:

  • Fişierul naţional de cecuri (FNC),

  • Fişierul naţional de cambii (FNCb),

  • Fişierul naţional de bilete la ordin (FNBO) şi

2. Fişierul naţional al persoanelor cu risc (FNPR) care este alimentat automat din FNIP.

Fişierul naţional al persoanelor cu risc colectează informaţiile privind incidentele de plăţi majore înregistrate pe numele unui titular de cont. Anularea înregistrărilor privind incidentelor de plată din această bază de date poate fi efectuată numai de către aceeaşi persoană declarantă care le-a transmis anterior la CIP, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti executorii.

Interdicţia bancară este regimul impus de către o instituţie de credit trasă unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an începând cu data înregistrării la CIP a unui incident de plată major produs cu cec şi asigură prevenirea producerii unor noi incidente de plăţi.

Suspendarea sau reluarea interdicţiei bancare pentru un cec, precum și suspendarea sau reactivarea înregistrării privind incidentele de plăți minore cu cecuri și incidentele de plăți cu cambii și bilete la ordin pot fi efectuate, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti executorii, numai de către persoana declarantă care a transmis la CIP refuzul respectivului instrument de plată, în conformitate cu prevederile art.11 și art.12 din Regulamentul BNR nr.7/2023, cu modificările ulterioare.

În baza informaţiilor recepţionate de la persoanele declarante, CIP are obligaţia să transmită tuturor persoanelor declarante „Notificarea CIP privind interdicţia bancară/incidentele de plăți" şi, respectiv „Notificarea CIP privind suspendarea/reluarea interdicţiei bancare, suspendarea/reactivarea înregistrării privind incidentele de plăți".

Persoanele declarante au obligaţia distribuirii acestor informaţii în propriul sistem intrabancar.

În cazul unui incident de plată major cu cec, instituţia de credit unde obligatul la plată are cont deschis are obligaţia recuperării tuturor formularelor de cec eliberate acestuia.

Utilizatorii informaţiilor existente în baza de date a CIP sunt:

  1. Banca Naţională a României;
  2. instituţiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine.


Statistici

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Indicatori de risc bancar
 Centrala Incidentelor de PlăţiGenerează statistica