Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 07.2020

01.07.2020 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul I 2020
Date statistice

01.07.2020 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Mai 2020
Date statistice

02.07.2020 - Rezervele internaţionale - iunie 2020
Date statistice

06.07.2020 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Mai 2020
Date statistice

06.07.2020 - Indicatori de risc bancar: credite - Mai 2020
Date statistice

07.07.2020 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul I 2020
Date statistice

07.07.2020 - Conturile financiare trimestriale ale administrației publice - trimestrul I 2020
Date statistice

13.07.2020 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Mai 2020
Date statistice

14.07.2020 - Datoria externă - mai 2020
Date statistice

14.07.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

14.07.2020 - Balanţa de plăţi - mai 2020
Date statistice

14.07.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

20.07.2020 - Centrala incidentelor de plăți - Iunie 2020
Date statistice

23.07.2020 - Indicatori monetari - Iunie 2020
Date statistice

24.07.2020 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - iunie 2020
Date statistice

29.07.2020 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Iunie 2020
Date statistice