Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 08.2019

02.08.2019 - Rezervele internaţionale - iulie 2019
Date statistice

05.08.2019 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Iunie 2019
Date statistice

05.08.2019 - Indicatori de risc bancar: credite - Iunie 2019
Date statistice

07.08.2019 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Iunie 2019
Date statistice

08.08.2019 - Titluri de valoare de natura datoriei - Iunie 2019
Date statistice

13.08.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

13.08.2019 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

13.08.2019 - Balanța de plăți - Iunie 2019
Date statistice

13.08.2019 - Datoria externă - Iunie 2019
Date statistice

14.08.2019 - Poziția investițională internațională - trimestrul II 2019
Date statistice

14.08.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

16.08.2019 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul II 2019
Date statistice

20.08.2019 - Centrala incidentelor de plăți - Iulie 2019
Date statistice

26.08.2019 - Indicatori monetari - Iulie 2019
Date statistice

27.08.2019 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali – iulie 2019
Date statistice

30.08.2019 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Iulie 2019
Date statistice