Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 06.2021

02.06.2021 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Aprilie 2021
Date Statistice

03.06.2021 - Rezervele Internationale - Mai 2021
Date statistice

07.06.2021 - Indicatori de risc bancar - Aprilie 2021
Date Statistice

14.06.2021 - Balanţa de plăţi - aprilie 2021
Date statistice

14.06.2021 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Aprilie 2021
Date Statistice

14.06.2021 - Datoria externă - aprilie 2021
Date statistice

22.06.2021 - Centrala incidentelor de plăți - Mai 2021
Date Statistice

23.06.2021 - Indicatori monetari - Mai 2021
Date statistice

24.06.2021 - Datoria externă
Date statistice revizuite

24.06.2021 - Balanţa de plăţi
Date Statistice revizuite

24.06.2021 - Titluri de valoare de natura datoriei
Date statistice revizuite

24.06.2021 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - mai 2021
Date statistice

25.06.2021 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice revizuite

25.06.2021 - Poziția investițională internațională
Date statistice revizuite

30.06.2021 - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor - trimestrul I 2021
Secțiune statistică