Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie - noiembrie)* 2020 (ianuarie - noiembrie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT93 905103 559-9 65784 34494 107-9 763
    Bunuri şi servicii83 11890 805-7 68874 10282 069-7 967
        Bunuri 58 64974 278-15 62652 80469 530-16 725
            Mărfuri generale58 59874 278-15 67952 69869 530-16 829
            Merchanting - export net49-49106-106
                Merchanting - bunuri achiziţionate -355--355-474--474
                Merchanting - bunuri vândute 404-404577-577
        Servicii24 47016 5277 94321 29612 5408 755
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 7511502 6012 3261232 201
            Servicii de întreţinere şi reparaţii35726592327229101
            Servicii de transport7 3523 3244 0286 1182 3713 747
            Turism / Călătorii2 8894 900-2 0091 1482 433-1 287
            Servicii de construcţii4676939944457388
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii75208-13382203-120
            Servicii financiare306155147268146123
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale82732-646109733-624
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale5 0262 2442 7825 4312 3983 031
            Alte servicii pentru afaceri5 0644 3167474 9473 7471 201
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale7591-16764828
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte2374-492153-32
    Venituri primare5 8948 934-3 0425 2638 635-3 375
        Remunerarea salariaţilor3 286943 1892 613972 518
        Venituri din investiţii7398 599-7 8597238 331-7 606
            Venituri din investiţii directe1826 707-6 523396 380-6 344
            Venituri din investiţii de portofoliu2231 305-1 0813751 533-1 156
            Venituri din alte investiţii43587-54529419-390
            Venituri din active de rezervă288-288282-282
        Alte venituri primare1 8702431 6281 9242081 715
    Venituri secundare4 8913 8181 0744 9823 4021 579
        Administraţia publică1 2512 058-8091 6661 899-229
        Alte sectoare3 6391 7591 8813 3151 5041 811
2. CONTUL DE CAPITAL2 5853702 2153 5221023 422
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse7367865893145886
    Transferuri de capital1 8492921 5562 591572 532
        Administraţia publică1 8362921 5432 58002 580
        Alte sectoare120121257-46
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR3 1708 150-4 9796 69413 035-6 342
    Investiţii directe1 4305 872-4 4421551 999-1 843
        Participaţii la capital 1904 437-4 24803 814-3 814
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor1131 930-1 82001 012-1 012
            Reinvestirea profiturilor772 504-2 428-2 799-2 799
        Instrumente de natura datoriei1 2381 435-194155-1 8141 970
    Investiţii de portofoliu1 2823 535-2 2549511 475-11 380
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii106-559667337-468805
            Participaţii la capital46-284330129-289417
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii59-276335206-181389
        Instrumente de natura datoriei1 1774 096-2 920-24211 943-12 187
            Termen scurt-53-21-31-282-30
            Termen lung1 2284 117-2 889-21311 942-12 154
    Derivate financiare-340-34-450-45
    Alte investiţii-15-1 2581 2405 202-4395 642
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu-1--12-2
        Numerar şi depozite-1 053-635-4204 859-3565 214
            Termen scurt-1 073307-1 3824 432-604 492
            Termen lung21-942963424-297722
        Împrumuturi-119-1 2381 11862259-197
            Termen scurt-6361-129907316
            Termen lung-57-1 3021 245-30184-213
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate22131030-336
        Credite comerciale şi avansuri1 121608512250-361611
            Termen scurt447541-9527-366391
            Termen lung674666072224220
        Alte creanţe / angajamente externe12-619223-20
            Termen scurt13-719631-24
            Termen lung-2-10-5-83
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă509-5091 282-1 282

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.