Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2022 (ianuarie - septembrie)* 2023 (ianuarie - septembrie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT101 654122 804-21 147107 026123 077-16 053
    Bunuri şi servicii90 893105 224-14 33295 459104 993-9 532
        Bunuri 64 40887 791-23 38365 49985 659-20 160
            Mărfuri generale64 24487 791-23 54765 42385 659-20 235
            Merchanting - export net164-16476-76
                Merchanting - bunuri achiziţionate -491--491-559--559
                Merchanting - bunuri vândute 655-655635-635
        Servicii26 48417 4319 05029 96219 33110 627
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 2241222 1042 5021172 385
            Servicii de întreţinere şi reparaţii31023477427222205
            Servicii de transport7 4783 4124 0657 9333 4624 473
            Turism / Călătorii3 1245 464-2 3423 6256 245-2 622
            Servicii de construcţii6195556380358746
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii42203-16051477-425
            Servicii financiare2842582830929614
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale70620-55065719-651
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale6 6692 6564 0107 5053 0104 496
            Alte servicii pentru afaceri5 5194 3121 2086 4984 5881 908
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale121437919580117
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte2853-264258-15
    Venituri primare5 76713 492-7 7236 37413 840-7 465
        Remunerarea salariaţilor2 9612412 7223 1332732 855
        Venituri din investiţii92112 990-12 0701 34113 327-11 986
            Venituri din investiţii directe35811 020-10 6636510 200-10 136
            Venituri din investiţii de portofoliu3151 505-1 1863082 124-1 818
            Venituri din alte investiţii125468-3443511 001-652
            Venituri din active de rezervă125-125621-621
        Alte venituri primare1 8822581 6221 9012391 663
    Venituri secundare4 9954 0879095 1934 245946
        Administraţia publică1 3402 220-8831 6852 322-636
        Alte sectoare3 6561 8661 7913 5061 9231 582
2. CONTUL DE CAPITAL3 7115963 1155 5966624 935
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse702596104916661256
    Transferuri de capital3 00803 0084 68114 680
        Administraţia publică2 99802 9984 67804 678
        Alte sectoare80801-1
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR9 01821 724-12 71116 62024 014-7 398
    Investiţii directe1 8689 577-7 7089435 987-5 047
        Participaţii la capital 9086 409-5 50155 836-5 831
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor81034246251 045-1 039
            Reinvestirea profiturilor1036 067-5 966-4 792-4 792
        Instrumente de natura datoriei9613 166-2 205937152784
    Investiţii de portofoliu1 5276 325-4 7971 65515 008-13 352
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii710-3451 05364579-515
            Participaţii la capital630-10673370662-591
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii80-239320-6-8175
        Instrumente de natura datoriei8186 669-5 8521 59014 428-12 837
            Termen scurt-19041-2301 614-921 703
            Termen lung1 0086 631-5 622-2514 518-14 542
    Derivate financiare31803181700170
    Alte investiţii2 6005 824-3 2221 1063 021-1 914
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-00-0
        Numerar şi depozite1581 980-1 8211 089291 059
            Termen scurt-3391 442-1 7801 295891 206
            Termen lung497537-39-206-57-148
        Împrumuturi5031 467-964-233603-835
            Termen scurt498-317813-28-303276
            Termen lung61 783-1 778-206906-1 111
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate132-3135-284-33-254
        Credite comerciale şi avansuri1 8072 307-5035472 381-1 834
            Termen scurt1 9822 335-3529132 347-1 434
            Termen lung-177-27-151-36533-399
        Alte creanţe / angajamente externe474-72-1238-51
            Termen scurt472-65-1613-27
            Termen lung03-3325-22
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă2 702-2 70212 746-12 746

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.