Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2022 (ianuarie) 2023 (ianuarie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT10 55911 747-1 18711 84512 795-949
    Bunuri şi servicii8 70710 043-1 3369 80810 822-1 014
        Bunuri 6 3328 257-1 9256 7088 873-2 165
            Mărfuri generale6 3188 257-1 9406 6918 873-2 182
            Merchanting - export net15-1517-17
                Merchanting - bunuri achiziţionate -50--50-51--51
                Merchanting - bunuri vândute 65-6568-68
        Servicii2 3751 7865893 1001 9491 151
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2271221624913236
            Servicii de întreţinere şi reparaţii312011362411
            Servicii de transport628318310824391433
            Turism / Călătorii198436-238462568-106
            Servicii de construcţii5755269663
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii518-13613-7
            Servicii financiare2731-437289
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale661-55866-58
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale681293387771328443
            Alte servicii pentru afaceri504583-80623500123
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale9461358
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte25-336-3
    Venituri primare1 4081 341661 4751 575-100
        Remunerarea salariaţilor2802026133424310
        Venituri din investiţii441 296-1 2521041 526-1 422
            Venituri din investiţii directe61 102-1 09601 165-1 165
            Venituri din investiţii de portofoliu21155-13331273-243
            Venituri din alte investiţii739-323288-56
            Venituri din active de rezervă10-1041-41
        Alte venituri primare1 083251 0581 037241 012
    Venituri secundare44436282563398164
        Administraţia publică106209-10322520717
        Alte sectoare338153185338191147
2. CONTUL DE CAPITAL410411126943
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse340336769-3
    Transferuri de capital80846046
        Administraţia publică00044044
        Alte sectoare707202
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR5 1264 9381886 6597 069-411
    Investiţii directe2621 132-8701021 275-1 173
        Participaţii la capital 01 003-1 0030919-919
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor098-98-202-202
            Reinvestirea profiturilor-904-904-717-717
        Instrumente de natura datoriei262129133102355-253
    Investiţii de portofoliu-1421 858-2 000-5366 035-6 571
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-3020-51-22-4
            Participaţii la capital-536-41-49-13
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-25-15-102-79
        Instrumente de natura datoriei-1121 837-1 949-5346 033-6 568
            Termen scurt-263-7-256-4898-497
            Termen lung1511 844-1 693-466 025-6 071
    Derivate financiare7907959059
    Alte investiţii2 3841 9484363 333-2403 573
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-00-0
        Numerar şi depozite2 089-262 1153 018-4293 447
            Termen scurt2 055242 0322 997-4133 410
            Termen lung33-508321-1637
        Împrumuturi-151 697-1 712153-104256
            Termen scurt-31-5726155-28183
            Termen lung161 754-1 738-2-7573
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate50-25215-218
        Credite comerciale şi avansuri30025149190266-76
            Termen scurt27826216210269-58
            Termen lung22-1132-21-3-18
        Alte creanţe / angajamente externe-4028-68-4229-72
            Termen scurt-4027-67-4229-71
            Termen lung01-100-1
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă2 542-2 5423 701-3 701

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.