Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - noiembrie)* 2019 (ianuarie - noiembrie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT87 87996 081-8 20492 761102 686-9 925
    Bunuri şi servicii79 19284 586-5 39482 66490 396-7 732
        Bunuri 57 63770 727-13 08958 64474 209-15 562
            Mărfuri generale57 57970 727-13 14658 57474 209-15 636
            Merchanting - export net56-5671-71
                Merchanting - bunuri achiziţionate -309--309-323--323
                Merchanting - bunuri vândute 365-365396-396
        Servicii21 55713 8597 69824 02016 1897 831
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 6991702 5272 7101412 570
            Servicii de întreţinere şi reparaţii3072783135125499
            Servicii de transport6 3512 6953 6577 2173 2064 009
            Turism / Călătorii2 6394 136-1 5022 8214 854-2 034
            Servicii de construcţii4117833447362411
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii31180-15164204-136
            Servicii financiare307187121301160141
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale70722-65384732-650
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale4 3021 8512 4524 9052 1662 740
            Alte servicii pentru afaceri4 3433 4678764 9904 250742
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale9786127890-13
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte011-42370-46
    Venituri primare4 8998 624-3 7235 4008 641-3 238
        Remunerarea salariaţilor2 667942 5732 944932 848
        Venituri din investiţii4818 304-7 8226028 314-7 712
            Venituri din investiţii directe796 589-6 505416 485-6 449
            Venituri din investiţii de portofoliu1281 122-9952071 273-1 064
            Venituri din alte investiţii37595-55963555-491
            Venituri din active de rezervă237-237288-288
        Alte venituri primare1 7552241 5281 8602341 625
    Venituri secundare3 7882 8739144 6983 6511 044
        Administraţia publică6381 370-7311 2512 058-808
        Alte sectoare3 1501 5041 6453 4441 5901 852
2. CONTUL DE CAPITAL1 670361 6342 5893752 212
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse6913665674082657
    Transferuri de capital97909791 8502921 557
        Administraţia publică93909391 8362921 543
        Alte sectoare3903912012
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR2 5197 785-5 2652 6388 380-5 743
    Investiţii directe1 1265 850-4 7247905 900-5 110
        Participaţii la capital 4394 789-4 351314 495-4 465
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor4372 332-1 898312 184-2 153
            Reinvestirea profiturilor112 460-2 452-2 310-2 310
        Instrumente de natura datoriei6821 060-3757591 405-646
    Investiţii de portofoliu3952 989-2 5961 2653 502-2 238
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-89-28920089-594684
            Participaţii la capital40-13217246-284330
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-129-1592642-310351
        Instrumente de natura datoriei4843 279-2 7951 1774 096-2 920
            Termen scurt245-61306-53-21-31
            Termen lung2393 339-3 1001 2284 117-2 889
    Derivate financiare99099-310-31
    Alte investiţii2 331-1 0543 383106-1 0231 128
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu8-8-1--1
        Numerar şi depozite1 346-2431 589-1 181-635-548
            Termen scurt1 169721450-1 206307-1 513
            Termen lung176-9641 13723-942966
        Împrumuturi52-1 9181 969-95-1 2301 132
            Termen scurt150167-16-58151-209
            Termen lung-99-2 0861 987-41-1 3811 340
        Credite comerciale şi avansuri913883321 311665648
            Termen scurt483917-434492592-100
            Termen lung430-3546681768749
        Alte creanţe / angajamente externe9225-21577179-104
            Termen scurt8228-21780183-100
            Termen lung0-55-6-3-3
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-1 427--1 427509-509

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.