Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2022 2023
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT137 094163 138-26 041141 917164 613-22 694
    Bunuri şi servicii122 954141 928-18 975126 120141 901-15 780
        Bunuri 86 015118 065-32 04886 525115 582-29 056
            Mărfuri generale85 798118 065-32 26786 428115 582-29 156
            Merchanting - export net218-218100-100
                Merchanting - bunuri achiziţionate -648--648-670--670
                Merchanting - bunuri vândute 866-866770-770
        Servicii36 93623 86113 07239 59526 31713 277
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor3 0291602 8713 2811443 136
            Servicii de întreţinere şi reparaţii442321121548323222
            Servicii de transport10 1954 6065 58910 5794 5995 980
            Turism / Călătorii4 4747 381-2 9084 5948 458-3 865
            Servicii de construcţii830727571 03698938
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii52210-15769491-422
            Servicii financiare39135637413473-58
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale93909-81679995-913
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale9 3353 6955 63710 0414 1405 902
            Alte servicii pentru afaceri7 8676 0151 8538 6656 4182 244
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale1916013223699137
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte4077-385376-22
    Venituri primare7 21315 727-8 5118 24716 750-8 504
        Remunerarea salariaţilor3 9293303 6014 3883654 018
        Venituri din investiţii1 35115 038-13 6881 90016 059-14 158
            Venituri din investiţii directe50012 282-11 78410311 579-11 479
            Venituri din investiţii de portofoliu4142 038-1 6204013 067-2 665
            Venituri din alte investiţii216722-5065091 414-905
            Venituri din active de rezervă222-222891-891
        Alte venituri primare1 9293551 5741 9603241 638
    Venituri secundare6 9295 4831 4477 5505 9621 590
        Administraţia publică1 9823 013-1 0332 4533 242-788
        Alte sectoare4 9472 4682 4805 0962 7202 377
2. CONTUL DE CAPITAL7 8148067 0097 9811 0646 918
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse9258061171 3561 063298
    Transferuri de capital6 88906 8896 62416 622
        Administraţia publică6 87906 8796 61706 617
        Alte sectoare909615
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR9 32224 711-15 39016 21327 649-11 437
    Investiţii directe2 09110 897-8 8071 0367 580-6 544
        Participaţii la capital 1 2167 889-6 673226 540-6 519
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor1 0791 829-753221 227-1 205
            Reinvestirea profiturilor1386 061-5 924-5 314-5 314
        Instrumente de natura datoriei8763 008-2 1311 0141 037-22
    Investiţii de portofoliu1 4686 411-4 9411 50015 946-14 448
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii782-2891 070-47352-400
            Participaţii la capital665-54716-131482-612
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii117-23635384-129211
        Instrumente de natura datoriei6876 699-6 0131 54715 593-14 047
            Termen scurt111-251371 521651 453
            Termen lung5776 727-6 1502515 526-15 502
    Derivate financiare35103512550255
    Alte investiţii-1 1657 405-8 5671544 123-3 972
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-00-0
        Numerar şi depozite-3 4081 868-5 277558-380937
            Termen scurt-3 8551 066-4 920725-219946
            Termen lung447803-355-167-158-10
        Împrumuturi1412 476-2 335-141 570-1 588
            Termen scurt102-411511114-452567
            Termen lung392 886-2 848-1332 025-2 154
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate17415161-194-27-165
        Credite comerciale şi avansuri1 8832 915-1 036-252 929-2 958
            Termen scurt1 7182 932-1 213702 828-2 758
            Termen lung163-17178-98101-201
        Alte creanţe / angajamente externe51133-84-16730-198
            Termen scurt52118-62-16927-198
            Termen lung015-18311
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă6 575-6 57513 269-13 269

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.