Accesul liber la informaţii de interes public


Reglementarea accesului liber la informaţiile de interes public

Reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor publice petiţii formulate în nume propriu