Situația creditelor cu garanție imobiliară acordate persoanelor fizice

potrivit evidențelor Centralei Riscului de Credit (la data de 30 aprilie 2016)


Situația cuprinde debitorii persoane fizice, raportați cu CNP (cod numeric personal) de către persoanele declarante (instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special de la Banca Naţională a României) în baza Regulamentului nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare. Se referă la expunerea față de un debitor egală cu sau mai mare de 20 000 lei. Situația cuprinde numai creditele; nu sunt incluse angajamentele de tipul scrisorilor de garanție. Documentul actualizează principalii indicatori, publicați pentru 31.12.2015, referitori la creditele cu garanție imobiliară acordate persoanelor fizice.


Tablou general

Numărul total al persoanelor fizice cu credite garantate cu bunuri imobile este de 483 082, iar soldul total al acestor credite este de 77,69 miliarde de lei, din care:

  • 183 663 debitori au contractat credite ipotecare, soldul fiind de 29,93 miliarde lei;
  • 158 934 debitori au contractat alte credite pentru investiții imobiliare, soldul acestor credite fiind de 24,41 miliarde lei;
  • 158 560 debitori au contractat alte credite (în principal credite de consum) cu garanții imobiliare, soldul fiind de 23,36 miliarde lei.

Menționăm că unele persoane au contractat credite din mai multe categorii.


După moneda de acordare a creditului

Cei mai mulți debitori au contractat credite garantate cu bunuri imobile în valută (305 242, iar soldul acestor credite este de 50,48 miliarde de lei). Debitorii cu credite în franci elvețieni reprezintă 8,46 la sută din numărul debitorilor cu credite în valută, soldul acestor credite fiind de 5,88 miliarde de lei. Numărul debitorilor cu credite în valută este în scădere, ca urmare a măsurilor întreprinse de Banca Națională a României pentru limitarea creditelor noi acordate debitorilor neacoperiți la riscul valutar.


Capacitatea persoanelor de a-și rambursa creditul

Rata creditelor neperformante aferentă creditelor ipotecare este 2,59 la sută (conform definiției care utilizează ca și criteriu de neperformanță existența unor restanțe la plata principalului și/sau dobânzilor mai mari de 91 de zile), respectiv de 4,16 la sută (conform definiției adoptate de Banca Națională a României în conformitate cu metodologia de calcul utilizată în prezent de Autoritatea Bancară Europeană, care are în vedere și criteriul probabilității de nerambursarea integrală a creditului fără a se recurge la executarea colateralului asociat creditului), în timp ce rata creditelor neperformante corespunzătoare tuturor creditelor cu garanție imobiliară acordate populației este de 6,41 la sută, în funcție de restanțele mai mari de 91 de zile (conform definiției bazate exclusiv pe numărul de zile restanță), respectiv 10,62 la sută (conform metodologiei Autorității Bancare Europene). Dificultățile cele mai mari în onorarea serviciului datoriei îl au persoanele care au contractat alte credite (în principal credite de consum) garantate cu bunuri imobile, rata creditelor neperformante fiind în acest caz de 12,48 la sută, în funcție de restanțele mai mari de 91 de zile (conform definiției bazate pe numărul de zile de întârziere), respectiv de 21,54 la sută în funcție de improbabilitatea de plată (conform definiției Autorității Bancare Europene).

Numărul debitorilor cu restanțe mai mari de 91 de zile este de 17 253, în timp ce numărul total al debitorilor față de care instituțiile de credit consemnează expuneri neperformante conform definiției Autorității Bancare Europene este de 31 149. Distribuția debitorilor care întâmpină probleme în rambursarea creditelor imobiliare este următoarea:

  • numărul debitorilor care au contractat credite ipotecare cu restanțe de peste 91 de zile este 3 099, în timp ce numărul debitorilor față de care instituțiile de credit consemnează expuneri neperformante este de 5 281;
  • numărul debitorilor cu alte credite pentru investiții imobiliare cu restanțe peste 91 de zile este 4 428, în timp ce numărul debitorilor pentru care creditele sunt clasificate ca neperformante conform definiției Autorității Bancare Europene este de 7 438;
  • numărul debitorilor cu alte credite (în principal credite de consum) cu garanții imobiliare având restanțe peste 91 de zile este 10 423, în timp ce numărul debitorilor față de care instituțiile de credit consemnează expuneri neperformante conform definiției Autorității Bancare Europene este de 19 827.

Programul "Prima Casă"

Numărul debitorilor care au contractat credite acordate prin programul guvernamental ”Prima Casă” reprezintă 167 166. Persoanele care au contractat asemenea împrumuturi au o rată a creditelor neperformante de 0,04 la sută (în funcție de criteriul reprezentat de existența unor restanțe mai mari de 91 de zile), respectiv de 0,46 la sută (conform definiției Autorității Bancare Europene).


După tipul de colateral imobiliar

Clădirile rezidențiale reprezintă tipul preponderent de colateral asociat creditelor garantate cu bunuri imobile (96,09 la sută din total debitorilor cu credite imobiliare). Numărul debitorilor care au garantat împrumuturile cu terenuri este de 2,79 la sută, respectiv 13 460. Cei care au garantat creditul cu bunuri imobile rezidențiale își onorează semnificativ mai bine serviciul datoriei la bănci față de cei care au garantat cu terenuri. Rata creditelor neperformante în cazul creditelor garantate cu bunuri imobile rezidențiale este de 4,32 la sută (conform criteriului reprezentat de numărul de zile de întârziere), respectiv de 8,21 la sută (conform definiției Autorității Bancare Europene). Rata creditelor neperformante aferentă creditelor garantate cu terenuri este de 31,17 la sută (conform criteriului bazat pe numărul zilelor de întârziere), respectiv de 43,01 la sută (conform definiției Autorității Bancare Europene).