Situația creditelor acordate persoanelor fizice

potrivit evidențelor Centralei Riscului de Credit (la data de 31 octombrie 2015)


Situația cuprinde debitorii persoane fizice, raportați cu CNP (cod numeric personal) de către persoanele declarante (instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special de la Banca Naţională a României) în baza Regulamentului nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare. Se referă la expunerea față de un debitor egală cu sau mai mare de 20 000 lei. Situația cuprinde numai creditele; nu sunt incluse angajamentele de tipul scrisorilor de garanție.

Tabel 0
Total credite* acordate persoanelor fizice
Număr debitori, din care: 908 475
- Număr total debitori cu restanțe (sunt incluși și debitorii cu restanțe mai mici de 30 de zile), din care: 175 151
Număr debitori cu restanțe între 30 si 90 zile 26 386
Număr debitori cu restanțe mai mari de 91 zile 63 915
Număr credite, din care: 1 508 535
- Număr total credite cu restanțe (sunt incluse și creditele cu restanțe mai mici de 30 de zile), din care: 229 826
Credite cu restanțe între 30 si 90 zile 31 225
Credite cu restanțe mai mari de 91 zile 86 130
Suma datorată (milioane lei), din care: 95 004
- Suma restantă total (este inclusă și suma restantă mai mică de 30 de zile), din care: 6 231
Sume restante între 30 și 90 zile 72
Sume restante mai mari de 91 zile 6 116

* În Tabelul 0 sunt cuprinse toate tipurile de credite acordate persoanelor fizice, indiferent de tipul garanției

din care:

Tabel 1 = Tabel 2 + Tabel 3 + Tabel 4
Credite ipotecare + Alte credite pentru investiții imobiliare + Alte credite garantate cu garanții imobiliare
Număr debitori1, din care: 459 347
- Număr total debitori cu restanțe (sunt incluși și debitorii cu restanțe mai mici de 30 de zile), din care: 68 723
Număr debitori cu restanțe între 30 si 90 zile 13 622
Număr debitori cu restanțe mai mari de 91 zile 18 232
Număr credite, din care: 491 600
- Număr total credite cu restanțe (sunt incluse și creditele cu restanțe mai mici de 30 de zile), din care: 74 127
Credite cu restanțe între 30 si 90 zile 14 571
Credite cu restanțe mai mari de 91 zile 20 110
Suma datorată (milioane lei), din care: 74 138
- Suma restantă total (este inclusă și suma restantă mai mică de 30 de zile), din care: 3 976
Sume restante între 30 și 90 zile 46
Sume restante mai mari de 91 zile 3 911

 

Tabel 2
Credite ipotecare*
Număr debitori1, din care: 177 717
- Număr total debitori cu restanțe (sunt incluși și debitorii cu restanțe mai mici de 30 de zile), din care: 18 673
Număr debitori cu restanțe între 30 si 90 zile 3 506
Număr debitori cu restanțe mai mari de 91 zile 3 631
Număr credite, din care: 181 320
- Număr total credite cu restanțe (sunt incluse și creditele cu restanțe mai mici de 30 de zile), din care: 18 944
Credite cu restanțe între 30 si 90 zile 3 552
Credite cu restanțe mai mari de 91 zile 3 742
Suma datorată (milioane lei), din care: 29 023
- Suma restantă total (este inclusă și suma restantă mai mică de 30 de zile), din care: 712
Sume restante între 30 și 90 zile 5
Sume restante mai mari de 91 zile 702

*Inclusiv creditele de tip “Prima casă” acordate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă". Creditele pot fi garantate și cu alte garanții, de exemplu depozite colaterale.

Tabel 3
Alte credite pentru investiții imobiliare*
Număr debitori1, din care: 138 772
- Număr total debitori cu restanțe (sunt incluși și debitorii cu restanțe mai mici de 30 de zile), din care: 13 547
Număr debitori cu restanțe între 30 si 90 zile 1 954
Număr debitori cu restanțe mai mari de 91 zile 3 966
Număr credite, din care; 140 761
- Număr total credite cu restanțe (sunt incluse și creditele cu restanțe mai mici de 30 de zile), din care: 13 780
Credite cu restanțe între 30 si 90 zile 1 986
Credite cu restanțe mai mari de 91 zile 4 104
Suma datorată (milioane lei), din care: 21 276
- Suma restantă total (este inclusă și suma restantă mai mică de 30 de zile), din care: 890
Sume restante între 30 și 90 zile 25
Sume restante mai mari de 91 zile 863

*Inclusiv creditele de tip “Prima casă” acordate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă". Creditele pot fi garantate și cu alte garanții, de exemplu depozite colaterale.

Tabel 4
Alte credite* cu garanții imobiliare**
Număr debitori1, din care: 159 148
- Număr total debitori cu restanțe (sunt incluși și debitorii cu restanțe mai mici de 30 de zile), din care: 39 003
Număr debitori cu restanțe între 30 si 90 zile 8 603
Număr debitori cu restanțe mai mari de 91 zile 11 393
Număr credite, din care: 169 314
- Număr total credite cu restanțe (sunt incluse și creditele cu restanțe mai mici de 30 de zile), din care: 41 403
Credite cu restanțe între 30 si 90 zile 9 033
Credite cu restanțe mai mari de 91 zile 12 264
Suma datorată (milioane lei), din care: 23 839
- Suma restantă total (este inclusă și suma restantă mai mică de 30 de zile), din care: 2 373
Sume restante între 30 și 90 zile 16
Sume restante mai mari de 91 zile 2 346

* De exemplu credite de consum, descoperit de cont etc.
**Garanții imobiliare înseamnă clădiri rezidențiale, clădiri comerciale, terenuri, alte ipoteci imobiliare

1 Este numărul debitorilor distincți, nu suma aritmetică a debitorilor din tabelele 2, 3 și 4, deoarece un debitor poate avea mai multe tipuri de credite și mai multe categorii de întârziere și se poate regăsi de mai multe ori în situație.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Indicatori de risc bancar
 Centrala Riscului de Credit
 Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de creditGenerează statistica
 Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit - persoane fiziceGenerează statistica
 Credite acordate de instituţiile de creditGenerează statistica
 Credite acordate şi angajamente asumate de IFN, instituţiile emitente de monedă electronică (IEME) şi instituţiile de plată (IP)Generează statistica
 Credite acordate şi angajamente asumate de IFN, instituţiile emitente de monedă electronică (IEME) şi instituţiile de plată (IP) - persoane fiziceGenerează statistica
 Credite acordate de IFN, instituţiile emitente de monedă electronică (IEME) şi instituţiile de plată (IP)Generează statistica