Reglementări ale pieţei monetare


 • Regulament BNR nr. 1/2000 (republicat) privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de BNR şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (MO nr. 84/ 01.02.2008)
  • Regulament BNR nr. 3/2012 pentru modificarea Regulamentului BNR 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de BNR şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili
  • Regulament BNR nr. 14/2012 pentru modificarea Reg. BNR nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili
  • Regulament BNR nr. 7/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile)
 • Regulament BNR nr. 3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României
  • CERERE privind includerea unei noi emisiuni în lista activelor eligibile pentru operațiunile Băncii Naționale a României

 • Norma nr. 1/2020 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

 • Ordinul nr. 6/2020pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, intrare in vigoare la data de 21 decembrie 2020

 • Ordin BNR nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României
  • Ordin BNR nr. 1/2007 pentru modificarea Ordinului BNR nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României
  • Ordin BNR nr. 3/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului BNR 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de BNR
  • Ordin BNR nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului BNR nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României
  • Ordin BNR nr. 2/2018 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României
 • Ordin BNR nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de BNR şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile) (MO nr. 862/ 20.10.2006)
  • Ordin BNR nr. 3/2010 pentru modificarea Ordinului 8/2006 (MO nr. 165/ 15.03.2006)
  • Ordin BNR nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului BNR 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de BNR şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili
  • Ordin BNR nr. 5/2012 pentru modificarea Ordinului BNR nr. 8/2006
  • Ordin BNR nr. 12/2012 pentru modificarea Ordinului BNR nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili
  • Ordin BNR nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului BNR nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili
 • Norma BNR nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare (MO nr. 26/ 22.06.1995)
 •  Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR
 •  Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR (operaționale începând cu data de 11 noiembrie 2019)