Furnizori de servicii poștale giro care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ național aplicabil


Statistica privind plăţile

Raportarea cuprinde indicatori privind serviciile de plăţi furnizate de către Poşta Română. Datele şi informaţiile se transmit anual, în format electronic.

Reglementare: Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României