Furnizori de servicii poștale giro care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ național aplicabil