Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2022 (ianuarie)* 2023 (ianuarie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL2 3751 7865893 1001 9491 151
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2271221624913236
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII312011362411
3. SERVICII DE TRANSPORT628318310824391433
    Transport maritim2456-324563-18
        pasageri201101
        mărfuri1350-372147-25
        altele96322166
    Transport aerian3387-5362107-45
        pasageri877-692296-74
        mărfuri67-189-1
        altele1921732329
    Transport rutier516126390634157477
        pasageri211201
        mărfuri501100401616126490
        altele1325-121630-14
    Transport feroviar1615124195
        pasageri100100
        mărfuri1410421156
        altele15-434-2
    Transport pe canale navigabile interne7521266
        pasageri000101
        mărfuri23034-1
        altele523826
    Servicii de transport prin conducte4131119
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri33039-6
    Alte servicii auxiliare de transport1413123176
    Servicii poştale şi de curierat1113-21213-1
4. TURISM/ CĂLĂTORII198436-238462568-106
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII5755269663
    Servicii de construcţii în străinătate5735367562
    Servicii de construcţii în România12-1221
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII518-13613-7
7. SERVICII FINANCIARE2731-437289
    Servicii financiare directe251312281513
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)218-16913-4
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE661-55866-58
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE681293387771328443
    Servicii de telecomunicaţii876720947024
    Servicii informatice509193315586222365
    Servicii informaţionale853452913754
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI504583-80623500123
    Servicii de cercetare-dezvoltare522923623031
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1981396023915782
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice12972561569462
            Servicii juridice9361138
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1486191010
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice10561451268244
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice70663836320
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri253415-16232331310
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice10061391266560
            Servicii de arhitectură000000
            Servicii de inginerie392514522230
            Servicii ştiinţifice şi tehnice603624734231
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier528-24710-3
        Leasing operaţional418-14922-13
        Servicii comerciale493019624418
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte96278-182119171-52
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE9461358
    Servicii audio-vizuale404505
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale632844
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE25-336-3

*) Date revizuite
**) Date provizorii