Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2020 (ianuarie - noiembrie)* 2021 (ianuarie - noiembrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL21 39812 7688 62924 13015 8668 263
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 2611232 1382 2171402 077
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII3372419730221587
3. SERVICII DE TRANSPORT6 1152 3943 7216 8172 9783 837
    Transport maritim180233-52256422-167
        pasageri111606
        mărfuri89172-82126350-226
        altele9160321247351
    Transport aerian317477-161522730-209
        pasageri112357-245171613-442
        mărfuri626506871-3
        altele143578828248235
    Transport rutier5 1011 2303 8705 5251 3814 145
        pasageri2702629225
        mărfuri4 9651 0033 9615 3611 0924 269
        altele111224-115134284-150
    Transport feroviar138145-81621621
        pasageri000000
        mărfuri13413411481452
        altele112-61114-1
    Transport pe canale navigabile interne774136725915
        pasageri000010
        mărfuri171901942-23
        altele602239521436
    Servicii de transport prin conducte3332127026
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri610013-1
    Alte servicii auxiliare de transport138119181491409
    Servicii poştale şi de curierat12111012967618
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 1562 506-1 3502 2763 930-1 653
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII4535639849264428
    Servicii de construcţii în străinătate4383040748236446
    Servicii de construcţii în România1627-111129-19
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII86207-11961228-168
7. SERVICII FINANCIARE26821853284386-103
    Servicii financiare directe23212610423917171
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)3989-5040215-175
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE109677-56873767-694
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE5 5062 4023 1036 0282 6223 404
    Servicii de telecomunicaţii702452249721497224
    Servicii informatice4 1261 7362 3904 4421 8072 635
    Servicii informaţionale677215463864319546
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI5 0083 8541 1525 4814 4381 042
    Servicii de cercetare-dezvoltare534307227686360328
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială2 0651 3517142 0931 437656
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 3398824581 256858396
            Servicii juridice9742541032777
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală28111116922093124
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice959724233932738194
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice727471256838575263
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2 4092 1952142 7022 64558
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice1 1145176001 198644558
            Servicii de arhitectură040874
            Servicii de inginerie475127348435256182
            Servicii ştiinţifice şi tehnice636383252752380373
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier110357362107-44
        Leasing operaţional55213-16164237-171
        Servicii comerciale394273122469366103
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte7381 161-4229071 291-384
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE774631804435
    Servicii audio-vizuale169922917
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale583324573620
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2152-312655-29

*) Date revizuite
**) Date provizorii