Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2021 (ianuarie - iunie)* 2022 (ianuarie - iunie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL12 5098 2424 26515 65110 8974 754
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 181821 0981 417841 334
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII1561173819713265
3. SERVICII DE TRANSPORT3 5671 5671 9994 2561 9662 289
    Transport maritim133187-55169332-161
        pasageri6061007
        mărfuri64155-9286293-206
        altele643430733835
    Transport aerian177381-204227473-247
        pasageri55318-26251417-367
        mărfuri3840-343431
        altele83256113215118
    Transport rutier2 9877702 2173 5068512 654
        pasageri132111016
        mărfuri2 9046152 2913 4086772 732
        altele69153-8385172-86
    Transport feroviar797821061014
        pasageri000100
        mărfuri73703957025
        altele68-1732-22
    Transport pe canale navigabile interne37299473116
        pasageri010000
        mărfuri919-101221-7
        altele27718321222
    Servicii de transport prin conducte1301225123
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri1001313-1
    Alte servicii auxiliare de transport817561018318
    Servicii poştale şi de curierat5643136582-16
4. TURISM/ CĂLĂTORII8911 721-8291 7903 179-1 390
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2523721434636311
    Servicii de construcţii în străinătate2432022533825314
    Servicii de construcţii în România718-111110-1
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII33142-11030230-198
7. SERVICII FINANCIARE175222-49178210-31
    Servicii financiare directe14479661649173
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)30143-11412119-103
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE34456-42242399-358
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE3 1841 3451 8393 9401 5672 375
    Servicii de telecomunicaţii365239126457305153
    Servicii informatice2 3549331 4192 9181 0561 863
    Servicii informaţionale466173294565206359
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI2 9912 4984923 3833 038347
    Servicii de cercetare-dezvoltare384221164362166196
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 1687893771 304901402
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice713481230841535308
            Servicii juridice591643591741
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală14252891005841
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice51141297680457225
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice45530914646136793
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 4391 488-501 7191 970-251
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice610352260675407269
            Servicii de arhitectură35-135-1
            Servicii de inginerie22613692280170110
            Servicii ştiinţifice şi tehnice380211168394231162
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier3452-1740157-121
        Leasing operaţional32127-9329112-84
        Servicii comerciale26219369335207128
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte498765-2676421 087-444
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE342014542528
    Servicii audio-vizuale124825023
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale2116628235
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1631-161734-18

*) Date revizuite
**) Date provizorii