Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2022 (ianuarie - septembrie)* 2023 (ianuarie - septembrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL26 48417 4319 05029 96219 33110 627
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 2241222 1042 5021172 385
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII31023477427222205
3. SERVICII DE TRANSPORT7 4783 4124 0657 9333 4624 473
    Transport maritim368569-201410423-13
        pasageri1228504
        mărfuri175437-262154254-101
        altele1811285225217084
    Transport aerian634900-267598943-342
        pasageri255768-516184853-671
        mărfuri8379357582
        altele2965124435732325
    Transport rutier5 7901 3984 3926 0601 5534 508
        pasageri121101943-24
        mărfuri5 6291 1224 5055 8931 2284 667
        altele147274-126145280-134
    Transport feroviar2061763025115596
        pasageri200540
        mărfuri1781304922013288
        altele2343-2027199
    Transport pe canale navigabile interne98485215647111
        pasageri303303
        mărfuri2932-231254
        altele65155012119104
    Servicii de transport prin conducte65657611544
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri2045-261940-25
    Alte servicii auxiliare de transport1961484825817089
    Servicii poştale şi de curierat104124-181191173
4. TURISM/ CĂLĂTORII3 1245 464-2 3423 6256 245-2 622
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII6195556380358746
    Servicii de construcţii în străinătate6004055978839749
    Servicii de construcţii în România191441720-3
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII42203-16051477-425
7. SERVICII FINANCIARE2842582830929614
    Servicii financiare directe24414410022115866
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)38112-7688138-49
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE70620-55065719-651
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE6 6692 6564 0107 5053 0104 496
    Servicii de telecomunicaţii775511262815560256
    Servicii informatice4 9801 8123 1695 8422 1243 718
    Servicii informaţionale913334580847326521
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI5 5194 3121 2086 4984 5881 908
    Servicii de cercetare-dezvoltare555264293764259507
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială2 1181 4027182 2561 574682
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 3688355341 483985498
            Servicii juridice10124771012080
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală169878119292101
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice1 0997243771 189874316
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice751566182774591184
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2 8442 6461983 4772 756721
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice1 1205825381 361636725
            Servicii de arhitectură35-2955
            Servicii de inginerie454201255513192321
            Servicii ştiinţifice şi tehnice662374284838438402
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier68104-39822556
        Leasing operaţional71196-12684231-144
        Servicii comerciale549359188661462199
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte1 0401 403-3651 2911 403-114
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE121437919580117
    Servicii audio-vizuale54451541439
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale6738271426775
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2853-264258-15

*) Date revizuite
**) Date provizorii