Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - septembrie)* 2019 (ianuarie - septembrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL16 86010 6156 24219 07912 4926 587
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 1371431 9922 2201272 094
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII2352271128021067
3. SERVICII DE TRANSPORT5 0592 1532 9075 7932 5823 210
    Transport maritim115166-53186227-41
        pasageri000000
        mărfuri69148-7891156-68
        altele411825957126
    Transport aerian523585-61615843-229
        pasageri292479-187400709-308
        mărfuri4135849500
        altele190731171698781
    Transport rutier4 0501 0742 9764 5741 1733 402
        pasageri3092138929
        mărfuri3 9438793 0654 4549613 496
        altele77187-11080202-123
    Transport feroviar102111-9117130-11
        pasageri03-2000
        mărfuri9497-2112116-4
        altele712-3111-9
    Transport pe canale navigabile interne553916683432
        pasageri000000
        mărfuri181801616-1
        altele372313521934
    Servicii de transport prin conducte5405455055
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri103579-1
    Alte servicii auxiliare de transport6977-893859
    Servicii poştale şi de curierat8494-107884-4
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 7782 717-9391 9493 261-1 309
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII3376227639654341
    Servicii de construcţii în străinătate2972726936125335
    Servicii de construcţii în România4034635297
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII27160-13654172-116
7. SERVICII FINANCIARE2531678722913889
    Servicii financiare directe2051565019012564
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)46937391324
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE56600-54463603-542
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE3 4511 4941 9583 9771 7722 208
    Servicii de telecomunicaţii607462146646466180
    Servicii informatice2 4428861 5582 8891 1601 730
    Servicii informaţionale402148256444146298
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 4652 8206444 0423 443599
    Servicii de cercetare-dezvoltare200255-54227551-325
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 5381 0065331 8301 044789
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice9726573151 251684567
            Servicii juridice6135261093774
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1977712020980130
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice713543169933569366
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice567351218581360222
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 7261 5591651 9811 847137
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice877443434969475497
            Servicii de arhitectură923933
            Servicii de inginerie475113362508119386
            Servicii ştiinţifice şi tehnice39432568453349105
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier4673-277793-14
        Leasing operaţional35168-13546183-138
        Servicii comerciale2491896130223765
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte518684-169588862-274
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE5969-85477-22
    Servicii audio-vizuale917-71020-10
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale5152-24356-11
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE0701955-34

*) Date revizuite
**) Date provizorii