Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2020 (ianuarie - aprilie)* 2021 (ianuarie - aprilie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL7 9124 9462 9677 8845 0252 859
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR8604981079958742
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII1219429968016
3. SERVICII DE TRANSPORT2 2019281 2722 3349731 361
    Transport maritim6798-2983114-31
        pasageri010404
        mărfuri3568-333986-47
        altele33293402812
    Transport aerian151207-56107248-139
        pasageri61147-8725205-179
        mărfuri2730-127280
        altele633133581741
    Transport rutier1 7904481 3421 9754781 496
        pasageri707907
        mărfuri1 7423731 3681 9303901 539
        altele4071-333788-51
    Transport feroviar4853-545405
        pasageri000000
        mărfuri4750-241365
        altele04-4440
    Transport pe canale navigabile interne31191226223
        pasageri000010
        mărfuri511-5715-9
        altele2681819612
    Servicii de transport prin conducte13130706
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri440000
    Alte servicii auxiliare de transport4643253468
    Servicii poştale şi de curierat50446342311
4. TURISM/ CĂLĂTORII5231 172-650372947-574
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII1391812215026123
    Servicii de construcţii în străinătate132812314614132
    Servicii de construcţii în România710-4412-8
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII3175-442097-78
7. SERVICII FINANCIARE10751571065948
    Servicii financiare directe914644944844
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)164121284
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE50250-20022230-208
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 0108441 1642 0561 0181 038
    Servicii de telecomunicaţii2661699723815187
    Servicii informatice1 5076009071 538759780
    Servicii informaţionale23876161280111169
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 8391 4244161 9011 505395
    Servicii de cercetare-dezvoltare136113221671624
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială773478296771463308
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice508307201486288196
            Servicii juridice34161739930
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1114071993763
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice362249112347244103
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice26617295286174111
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri9318329896288181
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice465206260446192254
            Servicii de arhitectură01005-4
            Servicii de inginerie2394419520247155
            Servicii ştiinţifice şi tehnice22515965242139102
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier5415382139-17
        Leasing operaţional1872-551782-63
        Servicii comerciale125992714511334
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte268441-172332456-124
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE2322122129
    Servicii audio-vizuale17-6835
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale2214715104
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1020-11920-12

*) Date revizuite
**) Date provizorii