Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - mai)* 2019 (ianuarie - mai)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL8 6825 4213 2619 7916 4123 377
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 152821 0691 235681 168
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII133125814611035
3. SERVICII DE TRANSPORT2 5891 1041 4863 0331 3011 733
    Transport maritim5683-26105133-28
        pasageri000000
        mărfuri3573-404788-42
        altele20912594614
    Transport aerian241296-56240346-106
        pasageri129240-112127286-159
        mărfuri2217524213
        altele903851893949
    Transport rutier2 0965531 5432 4506351 816
        pasageri1451122517
        mărfuri2 0424501 5932 3815241 857
        altele4199-5946106-61
    Transport feroviar5561-56177-16
        pasageri02-1010
        mărfuri5151-25769-11
        altele37-206-5
    Transport pe canale navigabile interne281910421824
        pasageri000000
        mărfuri1061971
        altele19126331124
    Servicii de transport prin conducte3003031031
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri604550
    Alte servicii auxiliare de transport3340-749428
    Servicii poştale şi de curierat4853-651484
4. TURISM/ CĂLĂTORII8161 305-4898641 559-694
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII1823214920536170
    Servicii de construcţii în străinătate1601214618515172
    Servicii de construcţii în România222122122-2
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII15104-892698-72
7. SERVICII FINANCIARE15263891188334
    Servicii financiare directe1236164937913
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)2922625520
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE29348-31831320-289
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE1 7967791 0182 0249541 070
    Servicii de telecomunicaţii3212299235125399
    Servicii informatice1 2644677961 444625818
    Servicii informaţionale2098013022977153
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 7941 4473462 0661 814252
    Servicii de cercetare-dezvoltare101138-37103382-280
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială810532279943559385
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice513344169621360262
            Servicii juridice332310362313
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală11338751225865
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice36728483464279183
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice297188110322198124
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri8837791031 016872145
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice461230231494247246
            Servicii de arhitectură502523
            Servicii de inginerie2515719526071189
            Servicii ştiinţifice şi tehnice2041713322917553
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier1853-353549-15
        Leasing operaţional2084-652596-72
        Servicii comerciale129102261619960
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte257312-55304379-75
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE2531-83040-9
    Servicii audio-vizuale59-6610-3
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale2022-12229-6
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE0301031-20

*) Date revizuite
**) Date provizorii