Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie - septembrie)* 2020 (ianuarie - septembrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL19 65513 5146 14116 93510 4026 533
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 2241252 0991 8181071 712
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII2822166625319856
3. SERVICII DE TRANSPORT5 9372 7023 2354 7411 9232 817
    Transport maritim187242-54134184-48
        pasageri000010
        mărfuri87159-7469139-69
        altele998217654420
    Transport aerian680938-259259421-161
        pasageri454785-33296286-191
        mărfuri5164-125778-20
        altele17689851055651
    Transport rutier4 6431 1823 4603 9449612 984
        pasageri4193518018
        mărfuri4 5169703 5473 8397883 052
        altele87205-12085171-88
    Transport feroviar119129-11100107-9
        pasageri100000
        mărfuri111116-495100-4
        altele412-809-5
    Transport pe canale navigabile interne663435653430
        pasageri000000
        mărfuri151501320-4
        altele511834511834
    Servicii de transport prin conducte58058321814
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri69-2890
    Alte servicii auxiliare de transport9990101079810
    Servicii poştale şi de curierat7783-29297-3
4. TURISM/ CĂLĂTORII2 3333 992-1 6579592 064-1 107
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII3805033032143280
    Servicii de construcţii în străinătate3502532530425279
    Servicii de construcţii în România342771818-3
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII56181-12575161-85
7. SERVICII FINANCIARE241134103226119107
    Servicii financiare directe1961187919410192
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)421826311715
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE64604-53785556-472
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE4 0131 8122 2024 3121 9612 350
    Servicii de telecomunicaţii637466170573372201
    Servicii informatice2 9311 1801 7493 2071 4121 795
    Servicii informaţionale446164281532178353
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI4 0463 5624834 0693 185884
    Servicii de cercetare-dezvoltare219538-32030926741
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 7851 0946931 6571 072586
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 2277245011 078709369
            Servicii juridice923459793546
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală2339313921178131
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice901600301787595191
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice561370192580363218
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2 0411 9311122 1041 846258
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice1 0034665361 007441566
            Servicii de arhitectură664050
            Servicii de inginerie51312239151597418
            Servicii ştiinţifice şi tehnice479341140488338151
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier66101-351243689
        Leasing operaţional47183-13650150-102
        Servicii comerciale2972395831622098
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte629940-3116081 001-391
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE5675-18634120
    Servicii audio-vizuale1219-611110
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale4657-12523021
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1960-401544-29

*) Date revizuite
**) Date provizorii