Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - noiembrie)* 2019 (ianuarie - noiembrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL21 55713 8597 69824 02016 1897 831
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 6991702 5272 7101412 570
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII3072783135125499
3. SERVICII DE TRANSPORT6 3512 6953 6577 2173 2064 009
    Transport maritim142201-62224285-62
        pasageri000000
        mărfuri86178-91103188-85
        altele5023291189823
    Transport aerian628738-1098511 155-306
        pasageri345598-253571965-392
        mărfuri5143106480-18
        altele23299131218110108
    Transport rutier5 1271 3443 7855 6291 3644 266
        pasageri36112648943
        mărfuri4 9991 1033 8975 4761 1244 350
        altele92231-139103230-127
    Transport feroviar128140-13143151-10
        pasageri03-2100
        mărfuri118123-5132136-2
        altele815-4614-7
    Transport pe canale navigabile interne664917794040
        pasageri000000
        mărfuri2222019180
        altele442914602139
    Servicii de transport prin conducte6206270070
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri1255811-2
    Alte servicii auxiliare de transport8698-1211710416
    Servicii poştale şi de curierat103116-139499-5
4. TURISM/ CĂLĂTORII2 6394 136-1 5022 8214 854-2 034
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII4117833447362411
    Servicii de construcţii în străinătate3603332643130402
    Servicii de construcţii în România51448433112
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII31180-15164204-136
7. SERVICII FINANCIARE307187121301160141
    Servicii financiare directe25117677251139112
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)54945502231
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE70722-65384732-650
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE4 3021 8512 4524 9052 1662 740
    Servicii de telecomunicaţii743566178774571207
    Servicii informatice3 0551 1061 9513 5841 3982 186
    Servicii informaţionale505182325548196350
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI4 3433 4678764 9904 250742
    Servicii de cercetare-dezvoltare248312-64269586-318
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 9261 2107172 1811 312869
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 2197854341 493880614
            Servicii juridice7643341103871
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală25896162293112181
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice8846452391 091728364
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice707427282689433255
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2 1701 9442232 5372 352188
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice1 1095605491 249558691
            Servicii de arhitectură19311884
            Servicii de inginerie588148440635147485
            Servicii ştiinţifice şi tehnice50440797604403202
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier5593-3978126-50
        Leasing operaţional45204-16158211-154
        Servicii comerciale3182338737328687
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte641852-2147801 171-388
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE9786127890-13
    Servicii audio-vizuale1120-81722-6
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale8566216567-5
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE011-42370-46

*) Date revizuite
**) Date provizorii