Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2022 2023
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL36 93623 86113 07239 59526 31713 277
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR3 0291602 8713 2811443 136
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII442321121548323222
3. SERVICII DE TRANSPORT10 1954 6065 58910 5794 5995 980
    Transport maritim517731-2155705598
        pasageri18213914
        mărfuri243541-299194311-117
        altele25718571368248123
    Transport aerian8291 203-3778051 281-473
        pasageri3051 030-7272261 167-941
        mărfuri110101978747
        altele4127234050141461
    Transport rutier7 8871 9325 9558 0232 0176 008
        pasageri161142567-42
        mărfuri7 6701 5586 1107 8101 5836 226
        altele200372-170190365-175
    Transport feroviar30424261346219126
        pasageri210870
        mărfuri26418481299192105
        altele3354-20402119
    Transport pe canale navigabile interne136677121969151
        pasageri505101
        mărfuri3645-948425
        altele95207516526141
    Servicii de transport prin conducte841073782156
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri2857-302543-24
    Alte servicii auxiliare de transport26620362349241109
    Servicii poştale şi de curierat148160-1216214516
4. TURISM/ CĂLĂTORII4 4747 381-2 9084 5948 458-3 865
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII830727571 03698938
    Servicii de construcţii în străinătate806547511 01674941
    Servicii de construcţii în România241762127-7
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII52210-15769491-422
7. SERVICII FINANCIARE39135637413473-58
    Servicii financiare directe3232071162912876
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)65147-83124186-64
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE93909-81679995-913
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE9 3353 6955 63710 0414 1405 902
    Servicii de telecomunicaţii1 0807253541 114822294
    Servicii informatice6 9962 5064 4917 7722 8464 925
    Servicii informaţionale1 2574667911 153470684
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI7 8676 0151 8538 6656 4182 244
    Servicii de cercetare-dezvoltare759341420927366562
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială3 0651 9891 0793 0272 126902
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice2 0191 1898312 0261 312714
            Servicii juridice1393610413836101
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală249122126251116135
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice1 6311 0316031 6361 157477
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice1 0477982461 002816187
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri4 0423 6863564 7123 930780
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice1 6258477781 8488351 012
            Servicii de arhitectură67-21193
            Servicii de inginerie643281363697218482
            Servicii ştiinţifice şi tehnice9765574161 139610529
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier94115-241173579
        Leasing operaţional97280-185115327-210
        Servicii comerciale783523259898614283
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte1 4461 919-4761 7342 115-381
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE1916013223699137
    Servicii audio-vizuale74568721856
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale11854611628478
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE4077-385376-22

*) Date revizuite
**) Date provizorii