Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 M3 - M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2015 149 550,4 136 575,9 286 126,3 129,5 286 255,7 108 650,3 177 605,4 217 399,2
2016 179 980,2 134 045,7 314 026,0 108,6 314 134,6 139 669,1 174 465,5 220 100,6
2017 210 636,4 139 226,7 349 863,1 107,0 349 970,1 150 657,4 199 312,6 232 603,3
2017 T2 190 211,4 130 864,8 321 076,2 121,1 321 197,3 149 557,3 171 640,1 227 079,9
2017 T3 199 773,8 132 291,5 332 065,2 127,6 332 192,8 149 983,3 182 209,6 232 985,3
2017 T4 210 636,4 139 226,7 349 863,1 107,0 349 970,1 150 657,4 199 312,6 232 603,3
2018 T1 208 042,0 142 867,6 350 909,6 120,4 351 029,9 160 097,3 190 932,6 236 678,7
ian. 2018 208 400,0 140 104,5 348 504,4 120,3 348 624,7 154 275,9 194 348,7 232 703,9
feb. 2018 210 604,8 141 460,1 352 065,0 121,1 352 186,0 161 748,9 190 437,0 233 288,6
mar. 2018 208 042,0 142 867,6 350 909,6 120,4 351 029,9 160 097,3 190 932,6 236 678,7
apr. 2018 211 327,1 143 277,0 354 604,1 131,8 354 735,9 153 996,9 200 715,9 238 381,1
variaţii procentuale anuale
2015 26,1 -4,5 9,4 -49,9 9,3 15,2 6,0 3,0
2016 20,3 -1,9 9,8 -16,1 9,7 28,5 -1,8 1,2
2017 17,0 3,9 11,4 -1,5 11,4 7,9 14,2 5,7
2017 T2 19,1 -3,3 8,9 17,5 8,9 18,8 1,4 4,4
2017 T3 21,7 0,4 12,2 25,2 12,2 10,9 13,3 7,4
2017 T4 17,0 3,9 11,4 -1,5 11,4 7,9 14,2 5,7
2018 T1 14,9 7,0 11,6 -0,6 11,6 10,1 12,9 6,1
ian. 2018 17,2 6,1 12,5 6,3 12,5 7,5 16,8 6,7
feb. 2018 17,5 6,8 13,0 3,3 13,0 13,1 12,9 6,1
mar. 2018 14,9 7,0 11,6 -0,6 11,6 10,1 12,9 6,1
apr. 2018 13,5 8,2 11,3 4,8 11,3 0,4 21,5 6,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica