Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 M3 - M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2015 149 550,4 136 575,9 286 126,3 129,5 286 255,7 108 650,3 177 605,4 217 399,2
2016 179 980,2 134 045,7 314 026,0 108,6 314 134,6 139 669,1 174 465,5 220 100,6
2017 210 741,8 139 732,1 350 473,9 107,0 350 580,8 150 626,7 199 954,1 232 336,8
2017 T1 181 048,5 133 463,1 314 511,7 121,2 314 632,8 145 442,0 169 190,8 223 100,4
2017 T2 190 360,3 130 736,8 321 097,1 121,1 321 218,2 149 534,8 171 683,3 226 777,9
2017 T3 199 859,5 132 158,7 332 018,2 127,6 332 145,8 149 954,6 182 191,2 232 703,8
2017 T4 210 741,8 139 732,1 350 473,9 107,0 350 580,8 150 626,7 199 954,1 232 336,8
iul. 2017 195 430,0 128 790,1 324 220,1 123,4 324 343,5 152 397,1 171 946,4 227 969,5
aug. 2017 198 599,7 131 012,4 329 612,1 128,3 329 740,4 157 462,5 172 278,0 229 468,1
sep. 2017 199 859,5 132 158,7 332 018,2 127,6 332 145,8 149 954,6 182 191,2 232 703,8
oct. 2017 202 052,4 134 269,9 336 322,3 127,8 336 450,1 155 424,6 181 025,5 233 478,9
nov. 2017 202 969,2 136 718,6 339 687,8 113,3 339 801,1 153 510,3 186 290,8 235 637,1
dec. 2017 210 741,8 139 732,1 350 473,9 107,0 350 580,8 150 626,7 199 954,1 232 336,8
variaţii procentuale anuale
2015 26,1 -4,5 9,4 -49,9 9,3 15,2 6,0 3,0
2016 20,3 -1,9 9,8 -16,1 9,7 28,5 -1,8 1,2
2017 17,1 4,2 11,6 -1,5 11,6 7,8 14,6 5,6
2017 T1 24,0 -0,9 12,1 9,0 12,1 27,1 1,7 3,1
2017 T2 19,2 -3,4 8,9 17,5 8,9 18,8 1,5 4,2
2017 T3 21,8 0,3 12,2 25,2 12,2 10,9 13,3 7,3
2017 T4 17,1 4,2 11,6 -1,5 11,6 7,8 14,6 5,6
iul. 2017 20,8 -2,7 10,3 24,5 10,3 17,5 4,5 5,5
aug. 2017 22,4 -1,8 11,5 23,9 11,5 16,3 7,5 6,5
sep. 2017 21,8 0,3 12,2 25,2 12,2 10,9 13,3 7,3
oct. 2017 21,3 3,4 13,4 30,0 13,4 6,9 19,7 6,7
nov. 2017 18,7 4,5 12,6 8,1 12,5 7,4 17,2 6,8
dec. 2017 17,1 4,2 11,6 -1,5 11,6 7,8 14,6 5,6

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica