Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T3/2016T4/2016T1/2017T2/2017sep. 2017
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung71 143,469 644,769 770,569 631,3 68 965,0
      Datorie publică directă31 947,731 752,132 065,133 271,5 32 491,2
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)11 936,311 748,311 664,211 446,7 10 675,0
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)31,230,730,629,4 29,1
           - Emisiuni de obligaţiuni19 562,919 600,220 070,821 511,2 21 540,1
           - Bănci private257,5224,6168,3157,6 143,0
           - Altele159,8148,3131,2126,7 104,0
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată581,9547,1527,3480,7 460,1
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)306,3284,8269,2247,4 230,7
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)275,6262,4258,1233,3 229,4
      Datorie privată (negarantată public)33 414,332 453,332 570,631 481,2 31 617,8
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)1 955,21 887,31 799,41 812,8 1 961,3
           - Investiţii de portofoliu169,2165,6162,7162,5 188,4
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)31 289,930 400,430 608,529 506,0 29 468,1
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor3 969,53 637,43 356,93 196,5 3 217,1
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 230,01 254,91 250,71 201,3 1 178,7
Datorie externă pe termen scurt22 667,923 265,124 079,824 425,6 24 238,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T3/2016T4/2016T1/2017T2/2017sep. 2017
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:14 721,621 041,84 578,18 243,2 13 015,2
      - publică directă4 416,85 714,8985,01 883,8 3 678,9
      - public garantată99,1141,120,461,8 82,4
      - privată (negarantată public)8 977,113 502,23 041,25 389,7 8 208,8
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor1 099,41 548,7525,0892,5 1 020,3
      - împrumuturi de la FMI122,9122,9-- -
      - alocări de DST de la FMI6,311,96,415,4 24,8
Serviciul datoriei pe termen scurt35 186,049 393,911 533,825 220,0 37 137,4

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.