Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T3/2017T4/2017T1/2018T2/2018sep. 2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung68 114,668 520,269 184,967 042,7 68 129,0
      Datorie publică directă32 493,633 117,534 394,132 555,9 32 694,3
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)10 682,110 505,810 463,39 160,1 9 008,3
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)27,326,326,225,6 25,6
           - Emisiuni de obligaţiuni21 540,122 366,723 714,723 190,7 23 509,2
           - Bănci private144,4126,2112,8105,2 91,8
           - Altele99,692,577,074,4 59,4
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată460,1432,2409,6389,1 371,5
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)230,7222,4206,5199,2 182,4
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)229,4209,8203,1189,9 189,1
      Datorie privată (negarantată public)30 903,331 330,930 710,530 149,8 31 392,5
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)1 955,22 020,71 973,91 923,6 1 906,4
           - Investiţii de portofoliu188,4183,8185,3120,9 121,5
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)28 759,629 126,528 551,228 105,3 29 364,6
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor3 078,92 468,62 509,12 757,9 2 485,4
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 178,71 170,91 161,61 190,0 1 185,2
Datorie externă pe termen scurt26 416,928 840,528 205,530 875,3 29 865,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T3/2017T4/2017T1/2018T2/2018sep. 2018
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:15 190,619 440,23 715,99 674,3 13 079,6
      - publică directă3 008,23 566,1536,73 389,6 3 944,7
      - public garantată82,6109,119,745,1 64,5
      - privată (negarantată public)11 012,613 494,92 506,75 472,9 7 842,9
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor1 062,42 236,8641,6744,1 1 198,3
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI24,833,311,222,6 29,1
Serviciul datoriei pe termen scurt31 161,541 450,911 074,521 266,6 31 073,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.