Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T4/2015T1/2016T2/2016T3/2016dec. 2016
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung70 557,470 286,169 147,370 171,9 69 116,3
      Datorie publică directă30 940,831 299,730 716,931 909,7 31 693,3
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)12 275,212 156,212 055,111 910,6 11 725,4
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)31,831,530,830,8 30,1
           - Emisiuni de obligaţiuni18 137,618 657,818 188,319 562,9 19 604,9
           - Bănci private322,0293,3281,4257,6 192,2
           - Altele174,1160,8161,2147,8 140,8
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată668,9638,5604,9580,3 545,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)356,0335,8320,1306,0 284,5
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)313,0302,7284,8274,2 260,9
      Datorie privată (negarantată public)32 694,132 625,332 511,732 394,4 31 828,6
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 261,62 277,92 231,51 938,0 1 884,8
           - Investiţii de portofoliu184,2190,5187,5164,8 165,6
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)30 248,430 157,030 092,730 291,6 29 778,2
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor4 879,74 502,94 077,04 057,6 3 794,0
      Împrumuturi de la FMI122,2--- -
      Alocări de DST de la FMI1 251,61 219,71 236,81 230,0 1 254,9
Datorie externă pe termen scurt19 876,218 784,920 544,120 505,2 23 415,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T4/2015T1/2016T2/2016T3/2016dec. 2016
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:25 334,75 189,311 096,913 623,1 17 588,6
      - publică directă6 979,81 418,33 552,14 398,4 5 722,5
      - public garantată484,133,277,6101,8 144,1
      - privată (negarantată public)12 676,72 954,05 829,37 229,8 10 029,5
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor3 809,2661,01 515,01 770,2 1 557,7
      - împrumuturi de la FMI1 384,9122,9122,9122,9 122,9
      - alocări de DST de la FMI---- 11,9
Serviciul datoriei pe termen scurt32 345,310 267,218 004,426 179,2 36 263,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.