Centrala Riscului de Credit (CRC)


Prezentare

Centrala Riscului de Credit - CRC (fostă Centrala Riscurilor Bancare) reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante (instituţie de credit, instituţie financiară nebancară înscrisă în Registrul special, instituţie de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare sau instituţie emitentă de monedă electronică care înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare) din România faţă de acei debitori care au beneficiat de credite şi/sau angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte suma limită de raportare (20.000 lei), precum şi a informaţiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori.

Baza de date a CRC este organizată în patru fişiere:

  1. Fişierul central al creditelor (FCC) conţine informaţii de risc de credit raportate de persoanele declarante şi este actualizat lunar;

  2. Fişierul creditelor restante (FCR) conţine informaţii de risc de credit referitoare la abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii şapte ani şi este alimentat lunar de Fişierul central al creditelor;

  3. Fişierul grupuri (FG) conţine informaţii despre grupurile de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor şi este alimentat lunar de Fişierul central al creditelor;

  4. Fişierul fraudelor cu carduri (FFC) conţine informaţii despre fraudele cu carduri produse de către posesori raportate de persoanele declarante şi este actualizat on-line.

Utilizatorii informaţiilor existente în baza de date a CRC sunt persoanele declarante şi Banca Naţională a României.

Schimbul de informaţii de risc de credit se realizează electronic prin Reţeaua de Comunicaţii Interbancară.  

Raportările efectuate de persoanele declarante conţin următoarele informaţii:

  • Datele de identificare a debitorilor faţă de care persoana declarantă înregistrează o expunere mai mare sau egală cu limita de raportare (20.000 lei);
  • Informaţii privind fiecare din creditele şi angajamentele de care debitorul beneficiază: tipul creditului, termenul de acordare, tipul garanţiei şi valoarea acesteia, serviciul datoriei, data acordării şi data scadenţei, valuta în care s-a acordat creditul, suma acordată, suma datorată utilizată şi suma datorată neutilizată la momentul raportării, suma restantă, credit/angajament luat împreună cu alţi debitori, stare credit, clasa de rating, probabilitatea de nerambursare;
  • Informaţii privind grupurile de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor: denumire grup, cod grup, componenţă grup şi evidenţierea debitorilor care au credite împreună cu alţi debitori din grup;
  • Informaţii privind fraudele cu carduri comise de posesori: date identificare posesor card, tip card, valuta, data constatării fraudei, suma fraudată.

Difuzarea informaţiilor de CRC către persoanele declarante se face în două moduri:

  • Rapoarte lunare care cuprind informaţii privind toţi debitorii pe care persoana declarantă i-a raportat în luna respectivă. Pentru fiecare debitor raportat, raportul lunar conţine toate informaţiile disponibile la CRC referitoare la creditele şi angajamentele de care acesta a beneficiat de la toate persoanele declarante, fără a se preciza identitatea instituţiei creditoare (situaţia riscului global);
  • Ca răspuns la interogările (cereri de consultare) on-line în cazul cărora persoanele declarante pot solicita două tipuri de informaţii: situaţia riscului global şi situaţia creditelor restante (pe o perioadă de şapte ani).

Trebuie precizat că pentru debitorii raportaţi de persoanele declarante, informaţiile sunt furnizate necondiţionat, în timp ce, pentru clienţii - debitori potenţiali, accesul persoanelor declarante este condiţionat de obţinerea prealabilă a acordului clienţilor respectivi.

Sisteme similare CRC funcționează în multe țări din Uniunea Europeană cum sunt: Austria Belgia, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Italia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania. CRC participă la nivel european la schimbul transfrontalier de informații în baza Memorandumului de înţelegere privind schimbul de informaţii între registrele de credit naţionale în vederea transmiterii acestora către persoanele declarante (MoU). În prezent, în baza MoU, 9 țări participă la schimbul transfrontalier de informații : Austria, Belgia, Cehia, Franţa, Germania, Italia, Portugalia, România şi Spania.

Obiectul acestui schimb îl constituie persoanele juridice rezidente în țările participante care sunt înregistrate în registrele de credit cu o expunere totală egală cu sau mai mare de 25.000 euro; expunerea se referă numai la suma trasă a creditelor și la suma angajamentelor debitorului de tipul scrisorilor de garanție.

Schimbul transfrontalier de informații se realizează bilateral între țările participante prin rețeaua de servicii pusă la dispoziție de către Banca Centrală Europeană și are frecvență lunară, cu excepția schimbului cu Germania, unde frecvența este trimestrială.