Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – decembrie 2022

03.01.2023

La 31 decembrie 2022, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 46.636 milioane euro, față de 45.594 milioane euro la 30 noiembrie 2022 și față de 40.475 milioane euro la 31 decembrie 2021.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 2.630 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor; alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 1.588 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.669 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 decembrie 2022 au fost de 52.305 milioane euro, faţă de 51.228 milioane euro la 30 noiembrie 2022 și față de 45.831 milioane euro la 31 decembrie 2021.

Plăţile scadente în luna ianuarie 2023 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 147 milioane euro.

Notă:

Seriile cronologice aferente rezervelor internaționale (disponibile începând din aprilie 2005) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă va fi publicat pe 1 februarie 2023. Calendar de diseminare: https://www.bnr.ro/Calendar-984.aspx.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Rezervele-internationale-4149.aspx.