Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 11.2023

01.11.2023 - Rezervele internaționale - Octombrie 2023
Comunicat de presă

02.11.2023 - Rezervele internaționale - Octombrie 2023
Date statistice

06.11.2023 - Indicatori de risc bancar - Septembrie 2023
Date statistice

06.11.2023 - Buletin lunar nr. 9/2023
Secțiune statistică

08.11.2023 - Titluri de valoare de natura datoriei - trimestrul III 2023
Date statistice

08.11.2023 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară și aprobarea Raportului asupra inflației - noiembrie 2023

09.11.2023 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Septembrie 2023
Date statistice

10.11.2023 - Raport trimestrial asupra inflației, noiembrie 2023
Conferință de presă, ora 11:00

13.11.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții - septembrie 2023
Date statistice

13.11.2023 - Datoria externă - septembrie 2023
Date statistice

13.11.2023 - Balanța de plăți - septembrie 2023
Date statistice

13.11.2023 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții - septembrie 2023
Date statistice

13.11.2023 - Balanța de plăți și datoria externă - septembrie 2023
Comunicat de presă

14.11.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri - trimestrul III 2023
Date statistice

14.11.2023 - Datoria externă - format SDDS - septembrie 2023
Date statistice

14.11.2023 - Poziția investițională internațională - trimestrul III 2023
Date statistice

20.11.2023 - Centrala incidentelor de plăți - Octombrie 2023
Date statistice

20.11.2023 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 8 noiembrie 2023
Publicare ora 15:00

24.11.2023 - Indicatori monetari - octombrie 2023
Date statistice

24.11.2023 - Indicatori monetari - octombrie 2023
Comunicat de presă

28.11.2023 - Buletin lunar nr. 9/2023
Versiune integrală

29.11.2023 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Octombrie 2023
Date statistice