Calendar


Având în vedere gradul ridicat de incertitudine al evoluțiilor economice și financiare, Consiliul de administrație al BNR a hotărât suspendarea calendarului ședințelor de politică monetară, urmând ca ședințele să aibă loc ori de câte ori va fi necesar.

Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 07.2020

01.07.2020 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Mai 2020
Date statistice

01.07.2020 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul I 2020
Date statistice

01.07.2020 - Rezervele internaționale - iunie 2020
Comunicat de presă

02.07.2020 - Rezervele internaţionale - iunie 2020
Date statistice

06.07.2020 - Indicatori de risc bancar: credite - Mai 2020
Date statistice

06.07.2020 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Mai 2020
Date statistice

06.07.2020 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară - SUSPENDATĂ
Decizie de politică monetară

07.07.2020 - Conturile financiare trimestriale ale administrației publice - trimestrul I 2020
Date statistice

07.07.2020 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul I 2020
Date statistice

08.07.2020 - Buletin lunar nr. 5/2020
Secțiune statistică

13.07.2020 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Mai 2020
Date statistice

13.07.2020 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 6 iulie 2020
Publicare ora 15:00

14.07.2020 - Balanţa de plăţi - mai 2020
Date statistice

14.07.2020 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - mai 2020
Comunicat de presă

14.07.2020 - Datoria externă - mai 2020
Date statistice

14.07.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

14.07.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

20.07.2020 - Centrala incidentelor de plăți - Iunie 2020
Date statistice

23.07.2020 - Indicatori monetari - Iunie 2020
Date statistice

23.07.2020 - Indicatori monetari - Iunie 2020
Comunicat de presă

24.07.2020 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - iunie 2020
Date statistice

28.07.2020 - Buletin lunar nr. 5/2020
Versiune integrală

29.07.2020 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Iunie 2020
Date statistice