Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 05.2022

02.05.2022 - Rezervele internaționale - Aprilie 2022
Comunicat de presă

03.05.2022 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Martie 2022
Date statistice

03.05.2022 - Rezervele internaționale - Aprilie 2022
Date statistice

05.05.2022 - Indicatori de risc bancar - Martie 2022
Date statistice

06.05.2022 - Buletin lunar nr. 3/2022
Secțiune statistică

09.05.2022 - Titluri de valoare de natura datoriei - Martie 2022
Date statistice

10.05.2022 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară și aprobarea Raportului asupra inflației- mai 2022

12.05.2022 - Raport trimestrial asupra inflației, mai 2022
Conferință de presă, ora 11:00

13.05.2022 - Datoria externă - martie 2022
Date statistice

13.05.2022 - Balanţa de plăţi - martie 2022
Date statistice

13.05.2022 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Martie 2022
Date statistice

13.05.2022 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - martie 2022
Comunicat de presă

16.05.2022 - Datoria externă - în format SDDS
Date statistice

16.05.2022 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

16.05.2022 - Poziția investițională internațională - trimestrul I 2022
Date statistice

20.05.2022 - Centrala incidentelor de plăți - Aprilie 2022
Date statistice

20.05.2022 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 10 mai 2022
Publicare ora 15:00

24.05.2022 - Indicatori monetari - Aprilie 2022
Date statistice

24.05.2022 - Indicatori monetari - Aprilie 2022
Comunicat de presă

27.05.2022 - Buletin lunar nr. 3/2022
Versiune integrală

31.05.2022 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Aprilie 2022
Date statistice