Calendar


Având în vedere gradul ridicat de incertitudine al evoluțiilor economice și financiare, Consiliul de administrație al BNR a hotărât suspendarea calendarului ședințelor de politică monetară, urmând ca ședințele să aibă loc ori de câte ori va fi necesar.

Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 02.2021

01.02.2021 - Rezervele Internationale - Ianuarie 2021
Comunicat de presă

02.02.2021 - Rezervele Internationale - Ianuarie 2021
Date statistice

02.02.2021 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Decembrie 2020
Date Statistice

05.02.2021 - Indicatori de risc bancar - Decembrie 2020
Date Statistice

05.02.2021 - Buletin lunar nr. 12/2020
Secțiune statistică

09.02.2021 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară- SUSPENDATĂ
Decizie de politică monetară şi aprobarea Raportului asupra inflaţiei

11.02.2021 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Decembrie 2020
Date Statistice

15.02.2021 - Datoria externă - decembrie 2020
Date statistice

15.02.2021 - Balanţa de plăţi - decembrie 2020
Date statistice

15.02.2021 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - decembrie 2020
Comunicat de presă

16.02.2021 - Poziția investițională internațională - trimestrul IV 2020
Date statistice

16.02.2021 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

19.02.2021 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul IV 2020
Date statistice

22.02.2021 - Centrala incidentelor de plăți - Ianuarie 2020
Date Statistice

23.02.2021 - Indicatori monetari - Ianuarie 2021
Date statistice

23.02.2021 - Indicatori monetari - Ianuarie 2021
Comunicat de presă

24.02.2021 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - februarie 2021
Date statistice

26.02.2021 - Buletin lunar nr. 12/2020
Versiune integrală