Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – octombrie 2022

01.11.2022

La 31 octombrie 2022, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 46.291 milioane euro, față de 43.711 milioane euro la 30 septembrie 2022.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 3.638 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv o tranșă din împrumutul acordat de Comisia Europeană în Planul Național de Redresare și Reziliență -PNRR- în sumă de aproximativ 2.562 milioane euro); alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 1.058 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.495 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 octombrie 2022 au fost de 51.786 milioane euro, faţă de 49.380 milioane euro la 30 septembrie 2022.

Plăţile scadente în luna noiembrie 2022 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 2.083 milioane euro.

Notă:

Seriile cronologice aferente rezervelor internaționale (disponibile începând din aprilie 2005) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă va fi publicat pe 2 decembrie 2022. Calendar de diseminare: http://www.bnr.ro/Calendar-984.aspx.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Rezervele-internationale-4149.aspx.