Comunicat de presă


Comunicat referitor la Recomandările de modificare a Recomandărilor EBA/REC/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate - EBA/REC/2018/01 din 7.08.2018

14.08.2018

Prin Comunicatul referitor la Recomandările privind echivalența regimurilor de confidențialitate - EBA/REC/2015/01 din 24.06.2015, completate de EBA/REC/2015/02 din 23.11.2016 și EBA/REC/2017/01 din 06.06.2017, publicat pe website-ul Băncii Naționale a României în data de 08.08.2017, a fost comunicat că recomandările sunt luate în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.


Recomandările EBA/REC/2015/01 sunt completate de:

  • Recomandările de modificare a Recomandărilor EBA/REC/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate - EBA/REC/2018/01 din 7.08.2018 prin includerea unor autorități din alte state terțe (Domeniul Guernsey, Republica Orientală Uruguay și Republica Coreea) în Tabelul cu autoritățile evaluate și evaluarea echivalenței efectuată, varianta în limba română a acestora putând fi consultată: aici

Recomandările sunt luate în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.