Comunicat de presă


Comunicat referitor la Recomandările privind echivalența regimurilor de confidențialitate - EBA/REC/2015/01 din 24.06.2015, completate de EBA/REC/2015/02 din 23.11.2016 și EBA/REC/2017/01 din 06.06.2017

08.08.2017

Recomandările se adresează autorităților competente și vizează asigurarea convergenței funcționării membrilor unui colegiu atunci când aceștia furnizează avize conform articolului 116 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, în scopul participării în cadrul unui colegiu al autorităților de supraveghere din țările terțe menționate în cadrul recomandării. Articolul 116 alineatul 1 din Directiva 2013/36/UE a fost transpus în legislația națională în cadrul articolului 1851 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.


Recomandările au fost emise de Autoritatea Bancară Europeană și sunt publicate pe pagina web a acestei instituții. varianta în limba română


Recomandările sunt completate de:

  • Recomandările de modificare a Recomandărilor EBA/REC/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate - EBA/REC/2015/02 din 23.11.2016 prin includerea a încă unei autorități dintr-un stat terț (Albania) în Tabelul cu autoritățile evaluate și evaluarea echivalenței efectuată; varianta în limba română
  • Recomandările de modificare a Recomandărilor EBA/REC/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate - EBA/REC/2017/01 din 06.06.2017 prin includerea unor autorități din alte state terțe (Australia, Hong Kong, Japonia și Kosovo) în Tabelul cu autoritățile evaluate și evaluarea echivalenței efectuată; varianta în limba română

Banca Națională a României nu recunoaște echivalența regimurilor de confidențialitate pentru Banca Centrală a Republicii Kosovo, întrucât statul român nu recunoaște suveranitatea Republicii Kosovo.

Recomandările sunt luate în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României, cu excepția aspectelor menționate la paragraful anterior.