Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 4 din 9.iun.2015
Monitorul Oficial, Partea I 436 18.iun.2015
Intrare în vigoare la 22.iun.2015
Ordinul nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România

    Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 404 şi 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte regulile de funcţionare a sistemului de plăţi TARGET2 - România, care este componenta naţională a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2).
   Art. 2. - (1) Regulile de funcţionare a sistemului de plăţi TARGET2 - România sunt prevăzute în anexele II, IIa şi V, dispoziţiile referitoare la acordarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit) sunt prevăzute în anexa III, dispoziţiile referitoare la operaţiunile de autocolateralizare (auto- collateralisation operations) sunt prevăzute în anexa IIIa şi procedurile de decontare pentru sistemele auxiliare sunt prevăzute în anexa IV.
   (2) Regulile de funcţionare sunt aplicabile participanţilor la sistemul de plăţi TARGET2 - România, care au încheiat cu Banca Naţională a României contractul de participare la sistem prevăzut în anexa I.
   (3) Anexele I-V*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
   *) Anexele nr. I-V se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. 3. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 22 iunie 2015.
   (2) Dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. (a) şi (b), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 24 alin. (5), art. 25 - art. 26 din anexa II, punctul 9 din apendicele VI, apendicele VII, definiţiile sau părţile de definiţii privind modalitatea lichiditate agregată (AL) din art. 1 al anexei II, referirile la modalitatea AL sau grup AL din art. 23, art. 24 alin. (4)-(7) din anexa II şi din paragrafele 9-11 şi 14 din apendicele VI din anexa II, art. 4 alin. (2) lit. (a) şi (b) din anexa IIa, anexa III, anexa IIIa, precum şi orice alte dispoziţii privind lichiditatea agregată, creditul pe parcursul zilei (intraday credit) şi operaţiunile de autocolateralizare (auto-collateralisation operations) intră în vigoare la data adoptării de către România a monedei euro.
   (3) Începând cu data adoptării de către România a monedei euro, Banca Naţională a României va putea acorda participanţilor la TARGET2 - România credit pe parcursul zilei şi facilitatea de autocolateralizare şi va oferi metodele de agregare a lichidităţii prevăzute de regulile de funcţionare a sistemului TARGET2 - România.
   Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 şi 894 bis din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 9 iunie 2015.
    Nr. 4.