Act legislativ


 


Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor
Ordin nr. 44 din 18.mar.2014
Monitorul Oficial, Partea I 241 4.apr.2014
Intrare în vigoare la 4.apr.2014
Ordinul nr. 44/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

    Având în vedere:
   - Regulamentul (UE) nr. 42/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului;
   - Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 248/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare,
    în temeiul:
   - prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
   - prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare;
   - prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată prin Legea nr. 60/2011,

    preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Începând cu data publicării prezentului ordin, orice dispoziţii contrare se abrogă
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
   
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
Neculae Plăiaşu

    Bucureşti, 18 martie 2014.
    Nr. 44.

   ANEXĂ

    NORME METODOLOGICE
de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare