Act legislativ


 


Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor
Ordin nr. 95 din 31.ian.2011
Monitorul Oficial, Partea I 87 2.feb.2011
Intrare în vigoare la 2.feb.2011
privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

    În temeiul:
   - prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale;
   - deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare;
   - prevederilor art. 7 alin. (1) şi art. 8 lit. l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

    preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu

    Bucureşti, 31 ianuarie 2011.
    Nr. 95.

   ANEXĂ
 
    NORME METODOLOGICE
de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare
a efectuării unor tranzacţii financiare