Rata dobânzii de referinţă


Circulara BNR nr. 3/2002 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României
(Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 5 februarie 2002)

Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
(Monitorul Oficial, Partea I, nr. 607 din 29 august 2011)