Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 3 din 1.feb.2002
Monitorul Oficial, Partea I 100 5.feb.2002
Intrare în vigoare la 5.feb.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna februarie 2002

   Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ţinând seama de evoluţiile macroeconomice şi monetare recente,

   Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

   1. Începând cu data de 1 februarie 2002 se abrogă prevederile privind taxa oficială a scontului din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 11/1998 privind ratele dobânzilor practicate de Banca Naţională a României.
   2. Începând cu aceeaşi dată se va calcula lunar rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care va fi anunţată public în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, prin circulare ale Băncii Naţionale a României.
   3. Pentru luna februarie 2002 nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 34,6% pe an.

   PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL
BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

   Bucureşti, 1 februarie 2002.
   Nr. 3.