Publicaţii ocazionale


  • Colecţia Caiete de studii cuprinde lucrări de cercetare pe tematici consacrate politicii monetare, sistemului bancar, economiei în general, realizate de specialişti din banca centrală şi din mediul academic şi financiar. Cu conţinut similar Caietelor de studii, BNR editează în limba engleză publicaţia Occasional Papers.
  • România - Zona Euro MONITOR reprezintă o colecţie de analize periodice ce se concentrează asupra modului în care economia românească se racordează la cerințele de convergență nominală, reală, structurală, juridică și instituțională cu zona euro.
  • Studii, analize, puncte de vedere - lucrări elaborate de experţi din banca centrală pe teme economice şi financiare de interes.
  • Restitutio reprezintă o colecţie de monografii ale unor personalităţi ale vieţii economice şi financiare româneşti. Ciclul Restitutio evocă ideile economice, sociale şi politice ale marilor economişti ai României, în contextul epocii în care şi-au desfăşurat activitatea.
  • Caietele juridice ale Băncii Naţionale a României.