Guvernatorii BNR


1. Ion I. CÂMPINEANU (1841-1888) Fiul patriotului Ion Câmpineanu, licenţiat în drept la Paris, de mai multe ori ministru în guvernele liberale, Ion I. Câmpineanu a fost primul guvernator al Băncii Naţionale a României [...]

 

2. Anton CARP (1849-1914) Licenţiat în drept la Paris, Anton Carp şi-a legat cea mai mare parte a vieţii de slujirea Băncii Naţionale a României. La 1 februarie 1881 a fost numit director în această instituţie. Ulterior [...]

3. Theodor ROSETTI (1837-1923) Descendent al unei vechi familii boiereşti, Theodor Rosetti a făcut studii juridice la Viena şi Paris, numărându-se printre întemeietorii societăţii Junimea. Ca membru al [...]

 

4. Theodor ŞTEFĂNESCU (1842-1909) Născut într-o familie de comercianţi, Theodor Ştefănescu a urmat cursurile Şcolii comerciale din Bucureşti. Ulterior, o mare parte a activităţii sale a fost legată de catedra de [...]

5. Mihail C. ŞUTZU (1841-1933) Personalitate complexă, Mihail C. Şutzu era inginer, absolvent al Şcolii Centrale de Arte şi Manufacturi din Paris, colecţionar de monede şi antichităti, preşedinte al Societăţii Numismatice [...]

 

6. Ioan G. BIBICESCU (1848-1924) Având studii juridice la Bucureşti şi Paris, Ioan G. Bibicescu a desfăşurat o stralucită activitate publicistică în redacţia ziarului "Românul", sub îndrumarea lui C.A. Rosetti [...]

7. Mihail OROMOLU (1875-1945) Licenţiat în drept la Paris, Mihail Oromolu a fost magistrat şi succesiv membru al partidelor Conservator, Conservator Democrat, Naţional Liberal. A deţinut funcţia de [...]

 

8. Dimitrie BURILLIANU (1878-1954) Dimitrie (Tilica) Burillianu era licenţiat în drept şi avea titlul de diplomat al Înaltei Şcoli de Ştiinţe Politice din Paris. Iniţial de orientare liberală, dupa 1918 a devenit membru în [...]

9. Constantin ANGELESCU (1883-1973) Licenţiat în drept al Universităţii din Bucureşti, Constantin Angelescu s-a afirmat în viaţa politică a României interbelice fiind pe rând membru în partidele Conservator Democrat [...]

 

10. Mihail MANOILESCU (1891-1950) Absolvent cu titlul de inginer al Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele din Bucureşti, Mihail Manoilescu s-a evidenţiat în constiinţa opiniei publice ca om politic susţinător al revenirii [...]

11. Grigore DIMITRESCU (1882-1955) Doctor în drept, economie şi finanţe la Paris, Grigore (Dorel ) Dimitrescu a fost profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti şi magistrat. Fiind socotit specialist în finanţe, a deţinut [...]

 

12. Dumitru (Mitiţa) CONSTANTINESCU (1890-1946) Doctor în drept şi ştiinte economice la Paris, Mitiţa Constantinescu a fost succesiv membru de seamă al Partidului Naţional Liberal, membru al Directoratului [...]

13. Alexandru OTTULESCU (1881-1944) Licenţiat în drept la Universitatea din Bucureşti, a fost multă vreme avocat specializat în problemele financiar-bancare. A fost de asemenea membru în Consiliul Superior Bancar şi [...]

 

14. Ion LAPEDATU (1876-1951) Originar din Transilvania, Ion Lapedatu a absolvit Şcoala Comercială Superioară din Braşov şi cursurile Universităţii din Budapesta. Activitatea sa caracterizează o personalitate [...]

15. Constantin TĂTĂRANU (1893-1953) Doctor în drept la Paris şi avocat, C. Tătăranu a făcut politică liberală. S-a numărat printre susţinătorii lui Gheorghe Tătărescu atunci când acesta înfiinta, în decembrie 1944, Partidul [...]

 

16. Tiberiu MOŞOIU (1897-1952) Doctor în drept la Bruxelles şi profesor universitar, Tiberiu Moşoiu a făcut politica liberală. Dupa 1944 s-a numărat printre membrii partidului disident condus de Gheorghe Tătărescu [...]

17. Aurel VIJOLI (1902-1981) Licenţiat al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi doctor în drept, Aurel Vijoli a fost angajat în Banca Naţională a României înca din august 1923. De-a lungul timpului a [...]

 

18. Anton MOISESCU 
5 martie 1952 - 23 mai 1953 - preşedinte al Băncii de Stat a Republicii Populare Române [...]

19. Petre BĂLĂCEANU
23 mai 1953 - 4 februarie 1956;
27 martie - 4 noiembrie 1957 - preşedinte al Băncii de Stat a Republicii Populare Române [...]

 

20. Marin LUPU
4 februarie 1956 - 27 martie 1957;
4 noiembrie 1957 - 23 ianuarie 1959 - preşedinte al Băncii de Stat a Republicii Populare Române [...]

21. Coloman MAIOREANU
23 ianuarie 1959 - 1 aprilie 1963 - preşedinte cu delegaţie al Băncii de Stat a Republicii Populare Române [...]

 

22. Vasile MALINSCHI
1 aprilie 1963 - 20 septembrie 1977 - guvernator al Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România [...]

23. Vasile RĂUŢĂ
20 septembrie 1977 - 16 martie 1984 -  guvernator al Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România  [...]

 

24. Florea DUMITRESCU
16 martie 1984 - 17 martie 1989 - guvernator al Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România  [...]

25. Decebal URDEA
31 martie 1989 - 4 septembrie 1990 - guvernator al Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România [...]

 

26. Mugur Constantin ISĂRESCU
4 septembrie 1990 - guvernator al Băncii Naţionale a României [...]