Colocvii de politică monetară - ediţia a VIII-a, Bucureşti, 21 mai 2015


Prezentări susținute în cadrul colocviului

Moderator - Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR

 • R.E.M. 2.0 - Model DSGE cu euroizare parțială, Mihai Copaciu, Direcția Modelare și Prognoze Macroeconomice, BNR
  PDF | Video
 • Inflation Targeting and Fiscal Rules: Do Interactions and Sequencing Matter?, Alexandru Minea, School of Economics & CERDI, Universitatea Auvergne, Franța
  PDF | Video
 • Tendințe comportamentale pe piața muncii. O perspectiva microeconomică, Mădălina Militaru, Direcția Studii Economice, BNR
  PDF | Video
 • Estimarea curbei randamentelor titlurilor de stat, Răzvan Radu, Direcția Politică Monetară, BNR
  PDF | Video
 • Cum pot schimbările în raționalitate să ajute o economie depresată, Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR
  PDF | Video