Proiecte legislative


Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementare supusă dezbaterii publice Contacte
21 septembrie 2018

Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară1, aplicabile instituţiilor de credit

Anexă

1 Prevăzute în Anexa nr.1 la Ordinul BNR nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare

Scurtă prezentare

Mihaela Mareș
 
*

Regulament privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare

Scurtă prezentare

*
*

Ordin privind modificarea Ordinului BNR nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României

Scurtă prezentare

*

Regulament privind instituţiile emitente de monedă electronică

Scurtă prezentare

*

REGULAMENT privind instituţiile de plată și prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi

Scurtă prezentare


* Proiecte legislative în curs de definitivare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite.