Proiecte legislative


Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementare supusă dezbaterii publice Contacte
25 iulie 2018

Regulament privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare

Scurtă prezentare

Irina Budiu
Valentin Diaconu
12 iulie 2018

Regulament privind instituţiile emitente de monedă electronică

Scurtă prezentare

Gabriel Vâlvoi
Adriana Stănică
16 iulie 2018

Ordin privind modificarea Ordinului BNR nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României

Scurtă prezentare

Cătălina Papa
 
29 iun. 2018

REGULAMENT privind instituţiile de plată și prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi

Scurtă prezentare

dana.ilie@bnro.ro
ioana.grigoras@bnro.ro

* Proiecte legislative în curs de definitivare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite.