Instituţii financiare nebancare


 • Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, Titlul I, Capitolul I şi Capitolul IV.
     Formulare şi instrucţiuni de completare pentru IFN-uri se găsesc în secţiunea Raportări
 • Ordin BNR nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare şi anexa sa 
     (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15/9.01.2008)
     Formulare şi instrucţiuni de completare pentru IFN-uri se găsesc în secţiunea Raportări
  • Ordin BNR nr. 4 din 19.03.2010 pentru modificarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordin BNR nr. 18/2007
      (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196/29.03.2010)
  • Ordin BNR nr. 28/2011 pentru modificarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007
 • Ordin BNR nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României descarcă (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570/10.08.2012)
  • Ordin BNR nr. 3/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordin nr. 4/2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
  • Ordin nr. 8/2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
 • Ordin nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  • Ordin BNR nr. 7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
 • Legea nr. 93 din 8.04.2009 privind instituţiile financiare nebancare
     (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259/21.04.2009)
  • Ordonanţă de urgenţă 42/2011 (Monitorul Oficial, Partea I 303/3.mai.2011) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
  • Lege 287/2011 (Monitorul Oficial, Partea I 894/16.dec.2011) privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare
  • Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
  • Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • Regulamentul BNR nr. 20 din 13.10.2009 privind instituţiile financiare nebancare 
     (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707/21.10.2009)
 • Ordin BNR nr. 4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit
 • Regulament BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit