Comunicat de presă


Comunicat de presă - rezultate stress test

27.10.2014

În contextul derulării exercițiilor de testare la stres la nivel european, Banca Națională a României precizează că subsidiarele grupurilor bancare cuprinse în această evaluare care operează pe piața românească au rate de adecvare a capitalului superioare pragurilor reglementate.

Mai mult, rezultatele exerciţiilor de testare la stres derulate de BNR la nivelul sistemului bancar autohton, prezentate recent în Raportul asupra stabilității financiare (având la bază un scenariu de recesiune economică severă și o depreciere puternică a monedei naţionale în următorii trei ani), evidențiază un nivel confortabil al indicatorilor de adecvare a capitalului, cu încadrare în limitele reglementate la nivel internaţional.

Mai multe detalii despre exercițiul derulat la nivel european se regăsesc pe http://www.eba.europa.eu și http://www.ecb.europa.eu.

Raportul de stabilitate este publicat pe website-ul BNR.