Comunicat de presă


Indicatori monetari - septembrie 2014

23.10.2014

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii septembrie 2014 un sold de 243 434,5 milioane lei. Faţă de luna august 2014 aceasta a crescut cu 0,3 la sută (0,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu septembrie 2013 masa monetară s-a majorat cu 5,1 la sută (3,6 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 septembrie 2014
(mil. lei)
sep. 2014/
aug. 2014
%
sep. 2014/
sep. 2013
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 105 239,7 -0,3 9,4
Numerar în circulaţie 37 419,6 -1,6 10,1
Depozite overnight ** 67 820,1 0,3 9,1
M2 (masa monetară intermediară) 243 219,2 0,3 5,2
M1 105 239,7 -0,3 9,4
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 137 979,5 0,8 2,1
M3 (masa monetară în sens larg) 243 434,5 0,3 5,1
M2 243 219,2 0,3 5,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 215,3 -18,9 -17,7

* date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 septembrie 2014
(mil. lei)
sep. 2014/
aug. 2014
%
sep. 2014/
sep. 2013
%
Masa monetară (M3) 243 434,5 0,3 5,1
Active externe nete** 88 354,0 4,3 39,9
Active interne nete*** 155 080,5 -1,9 -7,9

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna septembrie 2014 cu 0,2 la sută (- 0,3 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2014, până la nivelul de 213 069,5 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,6 la sută (0,4 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,8 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,8 la sută). La 30 septembrie 2014, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 4,5 la sută (-5,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2013, pe seama majorării cu 7,6 la sută a componentei în lei (5,9 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 12,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 11,0 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 septembrie 2014
(mil. lei)
sep. 2014/
aug. 2014
%
sep. 2014/
sep. 2013
%
Credit neguvernamental (total) 213 069,5 -0,2 -4,5
Credit neguvernamental în lei: 92 215,8 0,6 7,6
- gospodării ale populaţiei 38 971,6 1,9 13,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 244,2 -0,4 3,5
Credit neguvernamental în valută: 120 853,7 -0,8 -12,0
- gospodării ale populaţiei 62 173,0 -0,9 -10,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58 680,7 -0,8 -13,5

*date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna septembrie 2014 cu 1,3 la sută, până la 81 368,2 milioane lei. La 30 septembrie 2014, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 8,3 la sută (6,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2013.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna septembrie 2014 cu 0,6 la sută faţă de luna august 2014, până la nivelul de 216 543,9 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 septembrie 2014
(mil. lei)
sep. 2014/
aug. 2014
%
sep. 2014/
sep. 2013
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 216 543,9 0,6 5,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 140 703,7 0,6 7,0
- gospodării ale populaţiei 81 184,6 -0,2 4,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 59 519,1 1,8 10,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 75 840,2 0,6 2,6
- gospodării ale populaţiei 50 153,4 0,5 2,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 25 686,8 0,8 3,4

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 81 184,6 milioane lei. La 30 septembrie 2014, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 4,9 la sută (3,3 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2013.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 1,8 la sută, până la 59 519,1 milioane lei. La 30 septembrie 2014, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 10,1 la sută (8,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2013.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,6 la sută, până la nivelul de 75 840,2 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,6 la sută, până la 17 191,9 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 2,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 3,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 2,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 3,3 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 3,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 4,6 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 662,4 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2014), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 71 705,8 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2014).